LẬP TRÌNH ĐƯỜNG KÍNH

Mọi kích thước dọc theo trục X trên máy tiện CNC đều có thể được lập trình theo giá trị đường kính. Phương pháp này đơn giản hóa sự lập trình tiện và giúp cho chương trình dễ đọc hơn. Nói chung, mặc định của hầu hết các bộ điều khiển Fanuc đều là lập trình đường kính. Tham số hệ thống điều khiển này có thể thay đổi để diễn dịch trục X theo giá trị nhập bán kính.

G00 X4 . 0                     Kích thước đường kính,

khi xác lập bằng tham số.

G00 X2 .0                 Kích thước bán kính,

khi xác lập bằng tham số.

Cả hai giá trị đều đúng, với xác lập tham số thích hợp. Lập trình đường kính là dễ hiểu hơn đối với cả nhà lập trình và người vận hành, do bản vẽ sử dụng đường kính cho các chi tiết hình trụ và thường đo đường kính ngay trên máy. Bạn cần đặc biệt chú ý – nếu sử dụng lập trình đường kính, mọi giá trị bù sự mòn dao đối với trục X phải dược xử lý theo đường kính chi tiết gia công, thay vì bán kính.

Trong chế độ số gia, chuyển động cố ý theo trục X sẽ được lập trình trên trục u, chuyên biệt khoảng cách và chiều hành trình theo đường kính.

Ví dụ, hai phần của các chương trình theo hệ mét dưới đây là đồng nhất với nhau, bạn hãy chú ý chúng đều bắt đầu với chế độ tuyệt đối và chỉ có các đường kính xuất hiện khác nhau.

o Ví dụ 1 – Đường kính tuyệt đối

G00 G42 X85 . 0 Z2 . 0 T0404 M08 (ABSOLUTE START)

G01 Z-24 . 0 F0 . 3

X95.0

Z-40.0

X112.0

z-112.0

X116.0 G00 . .

o   Ví dụ 2 – đường kính số gia

G00 642 X85 . 0 Z2 . 0 T0404 M08 (ABSOLUTE START) G01 Z-24 . 0 F0 . 3

U10.0                                        (X95.0)

Z-40.0

U17.0                                  (X112.0)

Z-120.0

U4.0                                    (X116.0)

G00 . .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.