Lập trình dấu thập phân

Mọi lập trình hiện đại đều sử dụng dấu thập phân khi nhập kích thước. Lập trình dấu thập phân, đặc biệt đối với dữ liệu chương trình đòi hỏi phần thập phân, giúp cho chương trình CNC dễ triển khai hơn và sau này dề đọc hơn.

Từ mọi địa chỉ lập trình khả dụng, không phải tất cả địa chỉ đều có thể lập trình với dấu thập phân. Những địa chỉ có thể lập trình với dấu thập phân là loại chuyên biệt dữ liệu theo inch, milimét, hoặc giây (trừ một số ngoại lệ).

Dưới đây là hai nhóm địa chỉ với dấu thập phân được phép trong các chương trình điều khiển phay và điều khiển tiện:

o Các chương trình điểu khiển phay

X, Y, z, I, J, K, A, B, c, Q, R o Các chương trình điều khiển tiện

X, z, u, w, I, K, R, c, E, F

Hệ điều khiển hỗ trợ tùy chọn lập trình dấu thập phân, còn có thể chấp nhận các giá trị kích thước không có dấu thập phân, để tương thích với các chương trình cũ. Trong trường hợp đó, điều quan trọng là hiểu các nguyên tắc định dạng lập trình sử dụng các số zero đứng trước và đứng sau. Nếu chúng dược sử dụng một
cách chính xác, sẽ không xảy ra vân đề khi áp dụng các định dạng kích thước khác nhau cho hệ điều khiển bất kỳ, cũ hoặc mới. Nếu có thể, bạn hẩy viết chương trình với dấu thập phân là phương pháp tiêu chuẩn.

Tính tương thích này cho phép những người dùng kỳ cựu có thể tải các chương trình cũ của họ (thường với định dạng băng từ) vào các bộ điều khiển CNC mới, nhưng không có phương pháp khác, thường với vài chỉnh sửa nhỏ hoặc hoàn toàn không chỉnh sửa.

Một số bộ CNC hiện đại không có khả năng tiếp nhận băng từ do không có đầu đọc băng. Để chuyển đổi các băng từ, chứa các chương trình còn tốt, có hai tùy chọn, thứ nhất là lắp bộ đọc băng từ vào bộ điều khiển, nếu có thể, và thứ hai là lưu nội dung băng từ vào bộ nhớ của máy tính. Phương pháp này có chi phí rất thấp và có các tùy chọn lưu giữ tốt hơn so với băng từ. Với phần mềm thích hợp và đầu đọc băng từ xách tay, bạn dễ dàng thực hiện điều này.

Dữ liệu kích thước theo hệ mét có số gia nhỏ nhất là 0.00lmm, hệ Anh là .0001 inch (định dạng bỏ zero đứng trước là mặc định):

Y12.56 làY125600 đối với hệ% Anh

Y12.56 làY12560      đối với hệ mét

Các giá trị lập trình không hoặc có dấu thập phân có thể phối hợp với nhau trong một block.

N230 X4 . 0 Y-10

Điều này có thể rất có lợi khi cần tiết kiệm dung lượng nhớ. Ví dụ X4.0 đòi hỏi ít ký tự hơn so với X40000, mặt khác Y-10 ngắn hơn so với Y-0.001 (cả hai ví dụ đều tính theo đơn vị Anh). Nếu mọi chữ số trước hoặc sau dấu thập phân đều là zero, bạn không cần viết các số zero đó:

xo.5       =      X.5

Y40.0  =  Y40.

Z-0.1   =   Z-.1

F12.0  =   F12.

R0.125 = R.125

Giá trị zero bất kỳ đều phải được viết – ví dụ: xo không được viết là X. Trong sách này, mọi ví dụ chương trình đều sử dụng định dạng dấu thập phân, mỗi khi có thể. Nhiều nhà lập trình thích lập trình với số zero như cột bên trái của ví dụ nêu trên. Họ bổ sung thêm vài ký tự vào bộ nhớ hệ thống, nhưng chương trình dễ đọc hơn.

So sánh giá trị nhập

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt trong định dạng nhập giữa chế độ lập kích thước theo hệ Anh và hệ mét. Dưới đây là các ví dụ.

Hệ Anh – nhập .625 inch

Định dạng đầy đủ Không có các zero đứng trước Không có các zero đứng sau Dấu thập phân

o Hệ mét nhập 0.42 mm

Định dạng đầy đủ Không có các zero đứng trước Không có các zẹro đứng sau Dấu thập phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.