Lập trình CNC_ Các dạng điều khiển

 

Điều khiển theo điểm (Point to Point)

Gia công theo các tọa độ xác định đơn giản
Dụng cụ thực hiện chạy dao nhanh không cắt gọt đến các điểm lập trình. Khi đạt đến điểm đích dao bắt đẩu cắt gọt. Tùy thuộc vào hệ điểu khiển mà các trục cố thể chuyển động kế tiếp nhau, chuyển động đổng thời không có mối quan hệ hàm số hay di chuyển theo hành trình ngắn nhất. Dùng cho các lỗ bằng pp khoan, khoét, doa, taro ren.

Điều khiển theo đường

Tạo ra các đường chạy song song với các trục của máy với dao cắt gọt tạo nên bể mặt gia công

Điểu khiển theo đường viển
Tạo ra các đường bất kỳ trong không gian
Tùy thuộc vào số trục được điểu khiển đổng thời mà cố thể phân thành : điểu khiển 2D 2 1/2D , 3D, 4D …  thực hiện một đường viển trong mp XY.
Trục thứ 3 được điểu khiển độc lập với 2 trục trên 2D1/2
thực hiện nội suy một đường viển trong mặt phảng, cố thể là mp XY, hay YZ, hãy zx tùy thuộc vào việc khai báo mp nội suy trong chương trình (G17/G18/G19)
Trục thứ 3 được điểu khiển độc lập với 2 trục trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.