LẬP TRÌNH CNC BẰNG TAY

Lập trình bằng tay (không dùng máy tính) đã từng là phương pháp thông dụng để chuẩn bị chương trình chi tiết từ nhiều năm trước. Các bộ điều khiển CNC mới giúp cho sự lập trình băng tay trở nên dễ dàng hơn trước bằng cách sử dụng chu kỳ gia công lặp lại hoặc cố định, lập trinh kiểu biến thiên, mô phỏng chuyển động chạy dao, mục nhập toán học tiêu chuẩn, và nhiều tính năng tiết kiệm thời gian khác. Trong lập trình bằng tay, mọi tính năng đều được thực hiện bằng tay, với sự hỗ trợ của máy tính bỏ túi, hoàn toàn không lập trình trên máy vi tính. Dữ liệu lập trình có thể được truyền qua máy CNC, qua dây cáp, sử dụng máy tính để bàn hoặc xách tay (laptop). Quy trình này nhanh hơn và tin cậy hơn so với các phương pháp khác, các chương trình ngắn cũng có thể được nhập bằng tay, từ bàn phím, trực tiếp trên máy CNC. Bảng đục lỗ là phương tiện nhập chương trình phổ biến trong quá khứ, hầu như không còn sử dụng trong các xưởng cơ khí hiện nay.

Nhược điểm

Lập trình bằng tay có một số nhược điểm. Có lẽ phổ biến nhất là thời gian cần thiết để viết chương trình CNC với đầy đủ chức năng. Các tính toán bằng tay kiểm chứng, và các hoạt động liên quan trong lập trình bằng tay đều tốn nhiều thời gian. Các nhược điểm khác bao gồm sô” lượng lỗi khá lớn, không kiểm chứng quỹ đạo chạy dao, khí thay đổi chương trình, …

Ưu điểm

Lập trình chi tiết bằng tay có vài ưu điểm’ đặc biệt. Lập trình bằng tay có cường độ rất cao đòi hỏi toàn bộ tâm trí và sức lực của nhà lập trình CNC và sự sáng tạo hầu như không hạn chế trong quá trình triển khai cấu trúc chương trình. Lập trình bằng tay tuy còn vài nhược điểm nhưng sẽ luyện cho bạn tính kỷ luật chặt chẽ, tính tổ chức trong khi viết chương trình. Quá trình này buộc nhà lập trình phải hiểu rõ các kỹ thuật lập trình đến từng chi tiết nhỏ. Nhiều kỹ năng hữu dụng trong lập trình bằng tay được áp dụng trực tiếp vào lập trình CAD/CAM. Nhà lập trình phải biết những điều xảy ra ở mọi thời điểm và lý do điều đó xảy ra. Điều rất quant rọng là hiểu sâu sắc từng chi tiết trong khi phát triển chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.