LẬP TRÌNH ATC

Có thể có nhiều khả năng liên quan với bộ thay dao tự động. Một số khả năng quan trọng gồm số lượng dao được dùng, chỉ số dao được đăng ký cho trục chính (nếu có) khi bắt đầu quy

1     trình gia công, có cần thay dao bằng tay không, có dùng dao quá khổ không,…

Trong các ví dụ kế tiếp, một số tùy chọn sẽ

được giới thiệu, các ví dụ này có thể được sử dụng một cách trực tiếp, nếu máy CNC sử dụng đúng định dạng đó, hoặc chúng có thể được chỉnh sửa phù hợp với môi trường làm việc cụ thể. Đối với các ví dụ dưới đây, một số điều kiện phải được thiết lập để hiểu chủ đề lập trình thay dao.

Để lập trình ATC thành công, toàn bộ điều cần thiết là định dạng lập trình cho ba dao cắt, dao thứ nhất được dùng, các dao được dùng ở giữa chương trình và dao cuối cùng được dùng trong chương trình. Để hiểu rõ toàn bộ khái niệm này, các ví dụ sẽ chỉ sử dụng bốn chỉ số dao – mỗi chỉ số dao sẽ biểu thị một trong bốn định dạng  lập trình         khả dụng.

□       T01 …   Sự gán dao biểu thị              dao           thứ nhất được dùng

trong chương trình CNC.

□       T02 …   Sự gán dao biểu thị              dao           bất kỳ trong chương

trình CNC giữa dao thứ nhất và dao cuối.

□       T03 …   Sự gán dao biểu thị              dao           cuối cùng trong

chương trình CI\IC.

□       T99 … Sự gán dao biểu thị ổ dao rỗng.

Trong tất cả các ví dụ đó, sẽ luôn luôn sử dụng ba dao cắt, ổ dao rỗng chỉ dùng khi có yêu cầu. Các ví dụ này sẽ minh họa khái niệm của nhiều ứng dụng ATC khả dĩ. Một tình huống có thể’ xảy ra là chỉ sử dụng một dao cắt trong chương trình CNC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.