Kết cấu máy CNC 5 trục kiểu Head/Head

Kiểu máy thường dùng trong các loại máy 5 trục, với đầu dao xoay theo được hai hướng.

gia cong 5 truc voi hai dau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *