HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ( BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN)

Nguồn điện mạch xung (cao tần)là nguồn điện gia công của máy cắt dây xung điện điều khiển số, thích hợp sử dụng gia công khuôn và các linh kiện kim loại có độ thô tương đối cao, cũng thích hợp sử dụng gia công cắt các vật có độ dày lớn.

A.   KHÁI QUÁT:
1.   Công dụng chủ yếu và phạm vi sử dụng:

Nguồn điện mạch xung (cao tần)là nguồn điện gia công của máy cắt dây xung điện điều khiển số, thích hợp sử dụng gia công khuôn và các linh kiện kim loại có độ thô tương đối cao, cũng thích hợp sử dụng gia công cắt các vật có độ dày lớn.

2.   Đặc điểm chủ yếu

a.    Cấp dao động sử dụng mạch điện bán dẫn TTL, dễ dàng tạo dao động, tần suất dao động ổn định.
b.   Cấp phóng công : sử dụng loại ống trường hiệu ứng VMOS công suất lớn.Nó có đặc điểm: kháng trở vào cao, dòng điện khởi động nhỏ, tốc độ tắt mở nhanh, dễ liên kết sử dụng.
c.   Nguồn điện một chiều sử dụng mạch chỉnh lưu kiểu ba pha, cải thiện được tính năng chỉnh lưu, phân lượng một chiều ra lớn, hệ số sóng  và hệ số xung điện nhỏ.
d.   Tham số xung điện thao tác đơn giản, có thể điều tiết trong phạm vi lớn, thích hợp dùng để gia công vật với yêu cầu công nghệ khác nhau.B.    THAM SỐ KỸ THUẬT CHỦ YẾU:
1.   Điện áp nguồn điện : 3N-380V/220  50Hz
2.   Công suất mặc định: 900VA
3.   Lựa chọn điện áp gia công xung điện: 2 số
Số   Điện áp gia công xung điện (V)
H   100
L   80
4.   Lựa chọn độ rộng xung điện: 4 số
Số   Độ rộng xung điện   ti(us)
1   64
2   32
3   16
4   8
5.   Lựa chọn khoảng cách xung điện 4 số
Khoàng cách xung điện t0 = kt1
Trong đó: k là hệ số
Số thứ nhất k=1
Số thứ 2:k=2
Số thứ 3 :k=3
Số thứ 4 :k=4
6.   Lựa chọn tham số công suất: 7 ống ( có thể lựa chọn bất kỳ)
Nguồn điện xung điện do 7 ống trường hiệu ứng VMOS hợp thành cấp   phóng công .Phân biệt do 4 chiếc công tắc hình thuyền trên mảng điều khiển điều chỉnh 7 ống trường hiệu ứng. Có thể căn cứ vào đối tượng gia công khác nhau, có thể lựa chọn ống 1,2,3,4,5,6,7 trường hiệu ứng đưa vào gia công.
7.   Các mục khác:
Tỷ lệ loại bỏ nguyên liệu lớn nhất( tức là công suất cắt lớn nhất) >80mm2 / phút.
(Điều khiện gia công: Chất liệu gia công Crl2, độ dày 80-100mm, đường kính dây molítden 0.18mm; Độ dày vật cắt lớn nhất: 600mm)
C.   NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MẠCH ĐIỆN:
 Nguồn điện xung điện chủ yếu do nguồn điện một chiều, cấp dao động và cấp phóng công hợp thành.

Như hình vẽ tủ nguồn điện xung điện (H1)
 Sơ đồ nguyên lý mạch điện nguồn điện xung điện (H4), nguyên lý hoạt động như sau:
1.   Dùng bán dẫn thạnh anh và bộ tương phản hợp thành nhiều bộ dao động và mạch điện xử lý tín hiệu, cấu thành lên cấp dao động của nguồn điện xung điện.
+Nhiều bộ dao động là mạch điện sinh ra tín hiệu điện nguồn xung điện, tần suất dao động cố định được sinh ra qua mạch xử lý tín hiệu sẽ thu được tín hiệu xung điện với tần suất khác nhau theo nhu cầu.
+Độ rộng xung điện  ti  được bố trí bốn số 8us, 16us, 32us và 64 us
+ Khoảng cách xung điện t0 được bố trí theo bốn số của độ rộng xung điện 1,2,4 và 8 lần.
2.   Cấp phóng công làm tín hiệu xung điện ra cấp dao động tiến  hành  phóng to công .
+Nguồn điện xung điện dùng ống trường hiệu ứng VMOS làm ống    phóng công, 7 ống liên kết dùng để thêm vào hoặc giảm nhỏ theo ý muốn. Dùng ống 2 cấp hồi phục tốc độ nhanh V10 đến V16 phân biệt quay vòng ngắt, phóng , phân biệt để tránh tổn hại đến ống VMOS.
3.   Bộ phận nguồn điện một chiều.
 Bộ phận nguồn điện sử dụng dây vào xoay chiều: 3N-380V/220V 50Hz, Công tắc nút ấn SB2 điều chỉnh KM1 tiếp xúc xoay chiều hút nối thông nguồn điện . Điện áp thấp do công tắc nút ấn SA7 điều chỉnh hút zơ le KA10 để nâng hạ.Ngoài ra 2L+(+24V) cung cấp để zơle KA10,KA11, KA12 làm việc.3L+(+15V) cung cấp khởi động ống VMOS. 4L+(+5V) cung cấp tập hợp thành mạch điện nguồn điện làm việc.
D.   H ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN THAO TÁC
1.   SB1: Công tắc ấn nút dừng khẩn cấp tự khoá ( dùng chung với máy điều khiển)
2.   SA7 : Công tắc ấn nút lựa chọn cao thế, hạ thế.
3.   SA1: Công tắc hình thuyền điều khiển 1 tuyến phóng công
4.   SA3: Công tắc hình thuyền điều khiển 2 tuyến phóng công
5.   SA5: Công tắc phím đàn lựa chọn độ rộng xung điện.
6.   PV: Vôn kế hiển thị điện áp điện một một chiều khi gia công làm việc.
7.   PA: Am pe kế hiển thị dòng điện một chiều bình quân xung điện khi gia công
8.   SB2: Công tắc nút ấn khởi động ( dùng chung với máy điều khiển)
9.   SA9: Công tắc nút ấn lựa chọn ngừng máy kết thúc gia công.
10.   SA2: Công tắc hình thuyền điều khiển 2 tuyến phóng công
11.   SA4: Công tắc hình thuyền điều khiển 2 tuyến phóng công
12.   SA6: C ông t ắc phím đàn l ựa ch ọn kho ảng cách xung điện
E.   LỰA CHỌN CỦA THAM SỐ ĐIỆN
+Lựa chọn chính xác tham số điện nguồn xung điện, khi dây gia công cắt có thể nâng cao chỉ tiêu công nghệ gia công và tính ổn định của gia công.
+Tham số điện của điện nguồn xung điện chủ yếu bao gồm điện áp không tải, độ rộng xung đi ện, khoảng cách xung điện , giá trị cao nhất dòng điện đoản mạch..
+ Khi nguồn điện xung điện tiến hành gia công cắt, ảnh hưởng của tham s ố điện đối với tiêu chuẩn công nghệ gia công có những quy luật bình thường như sau:
1.   Tốc độ gia công có thể nâng cao tuỳ theo sự gia tăng của điện áp không tải , dòng điện giá trị đỉnh đoản mạch, độ rộng xung điện, tần suất trùng lặp xung điện. Cũng có thể nói tốc độ gia công tăng lên tuỳ thuộc vào độ tăng cao bình quân của dòng điện gia công .
2.   Độ thô ráp của bề mặt gia công tăng hay giảm phụ thuộc vào điện áp không tải, giá trị đỉnh dòng điện đoản mạch, độ rộng xung điện.
3.   Khoảng cách phóng điện tăng lên tuỳ thuộc vào độ tăng lên của điện áp không tải.
4.   Dòng điện bình quân khi gia công ổn định khoảng 75%-85% khoảng
cách giá trị dòng điện đoản mạch. 
5.   Trong tình trạng dòng điện gia công bình quân nhất định, tăng cao độ rộng xung điện có lợi cho việc nâng cao tính ổn điịnh gia công và hiệu suất cắt, nhưng độ thô ráp bề mặt gia công theo đó giảm xuống.
F.   CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG:
1.   Cần lựa chọn tham số điện nguồn điện xung điện hợp lý
a.   Căn cứ vào tính chất vật liệu gia công, độ dày của vật thao tác,  yêu cầu công nghệ cắt ( tức là hiệu suất gia công, độ thô ráp của bề mặt…) lựa chọn tham số điện nguồn điện xung điện hợp lý, để có thể đạt tới tiêu chuẩn công nghệ gia công theo yêu cầu và    tính ổn định gia công.
b.   Nếu cần đạt được hiệu suất gia công cao cần chọn điện áp không tải cao, độ rộng xung điện cao, dòng điện gia công lớn, thì có thể đạt được hiệu suất gia công lớn.
c.   Nếu cần đạt được độ thô ráp bề mặt đẹp, cần chọn điện áp không tải thấp, độ rộng xung điện nhỏ, dòng điện gia công nhỏ, thì có thể đạt được độ thô ráp bề mặt gia công tương đối đẹp.
2.   Khi gia công cắt tốc độ cấp nguyên liệu và tốc độ tổn hao điện phải điều chỉnh cân bằng, không nên để thiếu sự theo sát, cúng không nên để sự theo sát quá chặt.Thiếu sự theo sát sẽ làm khi ra công thường xuyên có tình trạng ngắt m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.