Học CNCKad_Bài 18: Thiết lập kích thước của tấm đột và tay kẹp (Set Sheet and Clamps)

1271672038_metalix-logo1

1) Thiết lập kích thước của tấm đột và tay kẹp (Set Sheet and Clamps)

Thông số được xác định thông qua hộp thoại này sẽ được thiết lập. Sau khi
thiết lập, chi tiết được tạo sẽ được gia công.

Hộp thoại này cũng có thể được truy nhập bằng cách ấn vào nútSet Sheet,
Clamp từ Common Toolbar.

2)  Các thông số của tấm vật liệu (Shect Parameters)

Các thông số trên thanh này có liên quan đến tấm vật liệu và các chi tiết gia
công sẽ được đặt trên tấm này, kích vào các thanh khác để xem nội dung của
chúng.

bai18-xxxx

3)    Kích thước tấm (Sheet Size)

Trên vùng Shcct Size, xác định kích thước của tấm vật liệu theo trục X và Y.
Số chi tiết được gia công sẽ có thể được phân bố và điều chỉnh trên tấm.

4)     Sô chi tiết (Number of Parts)

Có thể thiết lập bằng tay số chi tiết cần gia công trên tấm theo hai cách:

–     Nhập chuỗi số theo trục X và Y, số chi tiết sẽ được nhập vào với số lớn nhất,
số chi tiết lớn nhất phái phù hợp trên tấm vật liệu hiện hành.

–      Thay đổi kích thước của tấm vật liệu.

5)      Chọn tấm vật liệu (Select Sheet)

Có thể chọn kích thước tấm vật liệu theo tiêu chuẩn bằng cách kích vào
Select Sheet.

Vật liệu trong danh mục được lấy từ vùng dữ liệu của nó.

6)    Đặt Sheet = Part

Kích vào Set Sheet = Part sẽ tạo ra tấm có kích thước giống như chi tiết được
gia công. Nếu dùng lựa chọn này, bạn phải quan tâm đến vị trí của kẹp.

7)    Khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên đột (Offset)

Các thông số dùng để xác định khoảng cách dịch chuyển của chày trên biên
đột.

8)    Chọn vật liệu (Material Choice)

Lựa chọn vật liệu cho tấm cần gia công.