Học CNCKad Bài_32: Phạm vi yêu cầu của loại máy CP 1250

???????????????????????????????????????????

 

CỐNG NGHỆ ÐỐT DẬP CNC

I) Phạm vi kích thước lắp đặt máy, yêu cầu của loại máy CP 1250
pham-vi-yeu-cau-cp-1250

 

Máy phải được điều chỉnh theo các trình tự lấp đặt để đạt được hiệu suất cao
nhất. Hệ thống máy chỉ cho phép sai số trong khoảng lmm/m.

II).       Hệ thông của loại CP 1250

pham-vi-an-toan-1250

PR: Hệ thống điều khiển từ xa.

FT: Công tắc bàn đạp có chức năng mở hoặc đóng tay kẹp phôi.

Loại máy (A) (B)
CP1250 2560mm 4525mm

III)    Phạm vi an toàn của máy

pham-vi-1250

Đơn vị: mm

PR: Hộ thống điều khiển từ xa.

MSLS: Phạm vi bảo vệ khi máy chạy hướng trục Y.

MSLE: Phạm vi bảo vệ khi máy chạy hướng trục X.

Toàn bộ khối máy ở trong hình minh hoạ trên là vùng thuộc phạm vi an toàn.