Học CNCKad Bài_29: Mô phỏng và sửa đổi mã NC

mo-phong-va-sua-doi-nc

1)  Mô phỏng và sửa đổi mã NC

Phần này được chia thành hai phần với chương trình chạy mô phóng và
SIMW2000. Chương trình mô phỏng là một modul riêng biệt của phần mềm
CncKadlOOOvà có thổ được chạy riêng từ chương trình chính. Vì vậy chương
trình mô phỏng được tải trong Window riêng và việc tạo đổ hoạ trong
CncKad2000 có thổ được mở lại trong Window chính.

Sau khi đã thực hiện gia công vị trí hoặc khi chương trình mô phỏng dược lựa
chọn từ danh sách ĩilc trong CncKad2000, phông Window sau được tải:

chay-chuong-trinhmo-phong

Kết quả của việc mã hoá đưa ra đồ hoạ mô phỏng quá trình gia công được
hiển thị bên trái của màn hình. Một vài phương pháp thay đổi tín hiệu đã mã hoá
được hiển thị bcn phải màn hình, khi chọn phần này dữ liệu sẽ được chính sửa lại
và thể hiện kết quả ngay sau đó trcn đồ hoạ. Phần dưới giải thích các lựa chọn
trên và cách chạy một chương trình mô phỏng như thế nào:

2)   Chạy chuông trình mô phỏng

Ngay sau khi mã NC và đổ hoạ của chi tiết gia công có trên màn hình mô
phỏng, chương trình mô phỏng có thể bắt đầu chạy. Nếu không có file nào tải xuống khi nhập chương trình mô phỏng, có thể tải file từ lựa chọn Load trong danh mục file.

Xác định tốc độ mô phỏng bằng cách đặt tốc độ tại thanh trượt dưới với một
giá trị phù hợp. Tốc độ này có thể xác định được trước khi chạy chương trình
hoặc giữa quá trình mô phỏng trong chương trình:

toc-do-chay

Kéo chuột trượt sang bên trái ứng với tốc độ thấp hơn còn sang bên phải là
tốc độ cao hơn.

Nếu thực hiện gia công trong quá trình mô phỏng kết hợp với việc thay đổi vị
trí của thanh trượt vận lốc đến những vị trí khác nhau, tốc độ đặt lại sẽ được thực
hiện ngay sau khi kết thúc mô phỏng đường thẳng hiện hành.

Xác định một vài chế độ chạy khác được giải thích như sau:

Kích chuột vào nút Runchương trình sẽ bắt đầu chạy với tốc độ được xác
định và có thể nên xem mã của từng đường thẳng khi sáng và con trỏ trên đồ hoạ
của mỗi lần gia công.

Thông tin về dụng cụ dược sử dụng, vị trí ổ dụng cụ và con trỏ có thổ nhìn
thấy ở bên trái màn hình.

Mỗi khi tạm dừng chương trình ấn nút|^un nếu muốn dừng chương trình
chạy, thực hiện ấn nút Quit Run

Thời gian chạy chương trình sẽ hiển thị phía trên màn hình Job – Time: 0:33