Học CNCKad Bài_28: Lựa chọn tối ưu (Optinii/ation Options)

lua-chon-chuc-nang-dung-cu

1)  Lựa chọn tối ưu (Optinii/ation Options)

Phần này dùng để xác định phương pháp áp dụng tối ưu cho mỗi dụng cụ
riêng biệt, kích vào thanh Optimization Strategy:

lua-chon-toi-uu

Có thể chọn thanh tối ưu tổng thể (Global Optimization), trong trường hợp
này các thông số được xác định cho từng chi tiết hoặc chỉ định dụng cụ tối ưu
(Tool – Specific Optimi/ation):

Có có hai thông số để xác định phương pháp:

–      Góc bắt đầu (Starting Corner)

–      Tối ưu (Optimization)

Với mỗi lựa chọn đã thực hiện, nó sẽ hiển thị tươrig ứng với một biểu tượng
trong phần danh sách ghi dụng cụ trên hộp thoại :

lua-chon-toi-uu-cnckad

 

Sau khi kết thúc việc xác định tất cả các dụng cụ (có thể sử dụng mục tối ưu
cho một số hoặc toàn bộ dụng cụ) sẽ nhìn thấy sự thay đổi biểu tượng cho mỗi
trình tự gia công của dụng cụ.

lua-chon-toi-uu-kadcnc