Học CNCKad Bài_27: Lập thứ tự theo danh sách (Ordering by List)

lap-thu-tu-dot-bang-chuot

1) Thứ tụ đột (Odring the Punch)

Sau khi xác định các vị trí đột, bạn có thể sắp xếp theo thứ tự nhập vào để
chuẩn bị tiến hành gia công.

Đánh dấu một trong số dụng cụ có trong hộp thoại và kích vào một trong
những mục sau:

–    Thực hiện tuần tự theo danh sách (Order bvList): Lập lại thứ tự gia công
với danh sách của quá trình gia công bicn được xác định theo các dụng cụ.

–    Thực hiện tuần tự bằng chuột (Order by Mouse): Quá trình lập lại thứ tự
gia công được hiển thị trên chi tiết được gia công.

2)     Lập thứ tự theo danh sách (Ordering by List)

Các chi tiết sẽ được hiển thị với danh sách của quá trình gia công các biên
cùng dụng cụ đã chọn.

Di-chuyen-DOne

Di chuyển trên danh sách, mỗi một hiên đột khi dược chọn sẽ sáng. Đc
thay đổi thứ tự của quá trình gia công cần dánh dấu số của hicn dược chọn sau
đó di chuyển nó lên hay xuống trên danh sách hằng mũi tcn. Khi kết thúc di
chuyển, kích vào nút DOneđể quan sát sự thay đổi dó.

3)     Lập thứ tụ đột bằng chuột (Ordering by Mouse)

Sau khi kích vào nút này, trên phần mềm hiển thị chi tiết và biên đột dược gia
công bằng dụng cụ được dánh dấu và số thứ tự gia công.

Đê xác định thứ tự gia công, kích vào biên muốn gia công đầu tiên sau đó
kích tiếp vào biên thứ hai…

Sau khi nhập xong thứ tự biên cần đột, quay trở lại hộp thoại trước.

4)    Phân loại theo ổ dụng cụ (Sorting bv Station)

Có thể phân loại dụng cụ sử dụng để ra công các chi tiết bằng chính các ổ
chứa chúng, bằng cách kích vào nút ptatỉonI Dụng cụ sẽ được phân loại theo
một thiết kế tuần tự để vòng quay mâm quay là nhỏ nhất, dụng cụ cắt được xác
dịnh trước sau đó đến dụng cụ gần nó nhất và quá trình trcn được thực hiện liên
tục cho tới khi kết thúc chương trình.

5)    Phân loại theo kiểu (Sorting by Type)

Có thể phân loại dụng cụ theo kiểu của chúng bằng cách kích chuột vào nút  Current Tool Các dụng cụ được phân theo nhóm: hình tròn, hình chữ nhật(bao gồm dụng cụ hình vuông)… Trong mỗi nhóm các dụng cụ được sắp xếp theo kích cỡ của chúng.