Học CNCKad Bài_26: Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

xoa-bo-dung-cu

1)    Xoá bỏ dụng cụ (Delcting a Tool)

Chọn dụng cụ muốn xoá và kích vào nút ỊDeleteToolỊ. Sau đó xuất hiện thông tin xác nhận dụng cụ cần xoá, dụng cụ sẽ được xoá từ thư viện của nó.

2)     In nội dung trong thư viện (Printing Library)

Kích vào nút Print và toàn bộ nội dung trong thư viện sẽ dược gửi tới máy in.
3)   Dụng cụ được sử dụng (Used Tools)

Mở hộp thoại dụng cụ sử dụng (Used Tools), trên hộp thoại sẽ hiển thị toàn
bộ dụng cụ hiện có được phục vụ cho quá trình gia công các chi tiết trên tấm.

hop-dung-cu-su-dung-cnckad

4)       Thiết lập vị trí cho dụng cụ (Setting Station of Tool)

Có hai cách xác định vị trí của một dụng cụ:

–    Nếu bạn biết số vị trí yêu cầu thì kích vào vị trí ổ của dụng cụ đó, di chuyển chúng trên bảng trình tự tới vị trí cần, kích chuột lần hai.

–      Nếu muốn chọn từ danh sách vị trí, kích vào vùng vị trí của dụng cụ và di chuyển mũi tên tại hộp thoại I203. —, lúc này danh sách vị trí và dụng cụ được chỉ định cùng hiển thị:

Chọn vị trí theo ý muốn và quá trình chọn được thực hiện trong hộp thoại

thiet-lap-vitri-dung-cu