Hoc CNCKad Bài_24: Dụng cụ đột tạo bán kính góc (Corner Radius Tool)

dot-dap-cnc-kad

1)    Dụng cụ đột tạo bán kính góc (Corner Radius Tool)

Chủ yếu được dùng cho gia công các đường biên dạng ngoài.

Được xác định: CR 3,5 20 20 6 6 3,5 là đường kính biên ngoài, 20 là độ dài đường ngang, 20 là độ dài đường

thẳng đứng, 6 là độ dày cắt theo chiều ngang và 6 là độ dày cắt theo chiều thẳng
đứng

dot-dap-ban-kinh-goc

2)  Dụng cụ được chỉ định do người sử dụng (User Deíined Tools)

Lựa chọn này cho phép xác định dụng cụ được chỉ định, các thông số của nó
không điều chỉnh trên thư viện dụng cụ (Tool Library). Để làm được điều này,
người sử dụng phải thực hiện những thủ tục được thồng báo dưới đây, trong ví dụ
này sẽ tạo ra một dụng cụ có biên dạng đột hình tam giác.

Thủ tục này sẽ được thực hiện theo ba bước sau:

3)      Tạo biên dạng đột của dụng cụ (Creating the Outline of the Tool)

Công việc tiến hành đầu tiên của việc tạo dụng cụ mdi là vẽ hình dạng của
dụng cụ như các chi tiết thông thường trên bản vẽ: (D Mở phần mới, tạo tên cho dụng cụ và lưu vào một folder

Chú ý: Khi đặt tên không có dấu cách.

dot-dap-sepup-ban-kinh-goc

4) Xác định kích thước của dụng cụ mới

Xác định kích thước của dụng cụ mới , xác định kích thước để biên dạng
được tạo có kích thước phù hợp với dụng cụ cần sử dụng. Trong ví dụ này sẽ tạo
ra một tam giác cân với chiều dài hai cạnh là lOmm, chiều cao là 20mm, tương
ứng với dụng cụ mới sẽ là x=10, Y=20.

dot-dap-toa-dot-ban-kinh-goc