Hoc CNCKad Bài_23: Dụng cụ đột hình vuông (Square Tool)

dot-dap-co-cau

1)     Dụng cụ đột hình vuông (Square Tool)

Được xác định: SQ 40 15

40 là độ dài của cạnh, 15° là độ nghiêng của hình vuông, nếu không xác định
góc thì nó được coi là 0°.

dot-dap-hinh-vuong

Thông thường góc trái của hình là 0° hoặc 45°.

2)     Dụng cụ đột hình ô van (Oval Tool)

Hình ô van là hình chữ nhật với hai nửa hình tròn ở hai đầu.
Được xác đinh: OB 40 15 40 là chiều dài, 15 là chiều rộng.

Cđ thể xác định độ nghiêng của hình là OB 40 15.

dot-dap-o-van

 

3)      Dụng cụ đột hình chữ D (D Shape Tool)

Được tạo bởi đường tròn bị cắt, hình Đ sẽ được xác định vị trí trên chi tiết gia
công bằng mặt phẳng chiếu bằng. Được xác định: SD 40 35 40 là đường kính, 35 là chiểu rộng đo được từ một cạnh cùa hình chiếu đến cạnh tiếp tuyến với đường tròn song song với cạnh trên.

Có thể đặt độ nghiêng cho hình Đ như sau: SD 40 35 45

dot-dap-chu-D

4)   Dụng cụ đột có biên dạng hai D (Double D Shape Tool)

Đụng cụ có biên dạng hai D là đường tròn được cắt hai cung đối nhau và nó
được xác định vị trí trên chi tiết gia công bằng mặt phẳng chiếu bằng như ở dưới.
Được xác định: DD 40 35 40 là đường kính, 35 là chiều rộng đo được từ hai đường thẳng đối nhau.

Có thể đặt độ nghiêng cho hình ĐĐ như sau: SD 40 35 45.

dot-dap-2-D