Học CNCKad Bài_22: Bảng dụng cụ (Tools Menu)

Dot-dap-cau-tao

1) Bảng dụng cụ (Tools Menu)

Bảng này cho phép sửa đổi, nhập dụng cụ đột trong file set-up:dot-dap-kad-pham-tam

  1. File dụng cụ (Tool File)

Lựa chọn này dùng để xác định dụng cụ mới.

Trước khi tiến hành công việc cần chú ý:

–       Xcm Tool Definication.

–       Hướng biến hình ngoài của dụng cụ trong User Defined Tools.

–       Đảm bảo xem xét kỹ quy luật tạo tên của các file dụng cụ.

2)    Chỉ định dụng cụ (Tool Definition)

Có nhiều loại dụng cụ, mỗi loại được xác định bằng hình dạng của nó hoặc
xác định bằng thông số chỉ định.

Dưới đây là ví dụ xác định bằng thông số:

3)     Dụng cụ đột tròn (Circular Tool)

Được xác định: RO 20.

20 là đường kính của đường tròn.

dot-dap-duong-tron

4)    Dụng cụ đột hình chữ nhật (Rectangular Tool)

Được xác định: RE 40 15 30

40 là chiều dài, 15 là chiều rộng và 30° là độ nghiêng của hình chữ nhật, nếu
không xác định góc thì nó được coi là 0°.

dot-dap-xac-dinh-chieu-dai