Học CNCKad_Bài 8: Điểm cuối của chi tiết đột (EntityN End)

tải xuống

CỒNG NGHỆ DỘT DẬP CNC

     1) Điểm cuối của chi tiết đột (EntityN End)

Với lựa chọn này, tâm của dụng cụ sẽ đặt ở điểm kết thúc của đường tháng. Nó được thực hiện tự động với việc không cần nhập các thông số đầu vào. gia-cong-dot-dap 1.9.1.       Tiếp tuyến với điểm cuối của dụng cụ (TooPs End Tangent) Sử dụng phần này để thiết lập điểm đẩu mút của dụng cụ tiếp tuyến vấfi điểm đầu mút của đường thẳng, giá trị này tương đương với Offset – 0. gia-cong-dot-dapp1p gia-cong-dot-dapp21p 2).        Tiếp tuyến của chi tiết tiếp theo (Next Entity’s Tangent)

Phần này sẽ đặt dụng cụ tạo tiếp tuyến với chi tiết đột gần nhất trong chuỗi chi tiết gia công. Điểm kết thúc của chi tiết đột phải được kết nối. Phần này chỉ thích hợp cho đường cong hoặc đường tròn. gia-cong-dot-dapp13p

3) . Đặt dụng cụ (Tool Spacing)

Lựa chọn này dùng đổ xác định mức độ dụng cụ phải gối lên nhau khi liến hành đột biên. 1.10.1.        Xác định khoảng cách gối giữa hai lần đột Khi mức độ gối được xác định là 0%, dụng cụ hiện hành sẽ tự sắp xcp trên đường biên với mức độ gối rất nhỏ. Nếu chọn để đột một chi tiết với dụng cụ dài hơn và chiều dài gấp một phần hai chiều dài của chi tiết thì sẽ xuất hiện cảnh báo (với điều kiện phải có sự lựa chọn dấu thích hợp trong mục Punch and Cut warningtrong hộp thoại Setting). Ấn nút OK để đột chi tiết, ấn Cancel để xoá bỏ quá trình thực hiện và chl tiết không được gia công. Ví dụ dưới đây là mức độ gối bằng 0% gia-cong-dot-dapp1332222p gia-cong-dot-dapp13322333322p

Quá trình này se báo lỗi vì hưn một nửa vị trí đột bị gối lên nhau. Khi xác định được mức độ gối với tỉ lệ phần trăm khác 0, dụng cụ sẽ tự gối lên bằng tỉ lệ phần trăm đó. Điều này có thể được dùng trong quá trình cắt đường tròn hoặc cung tròn. Mức độ gối lớn sẽ tạo ra đường cắt phẳng. Xem hai ví dụ sau: gia-cong-dot-dapp-trong gia-cong-dot-dapp-trong2