Học CNCKad_Bài 7: Vị trí của dụng cụ (Tool Positioning)

may-cnc

1.. Vị trí của dụng cụ (Tool Positioning) Để có vị trí đột, cần phải xác định hai tham số sau:

  • Cạnh đột.

Nút Side buttoncó thể tìm thấy trên thanh trạng thái (State Bar). Các chức năng được xác định theo biên dạng có liên hệ với đường thẳng, cung tròn hoặc đường tròn để chọn phương pháp đột như sau: –      Side: Cạnh của dụng cụ đột sẽ được đặt trên cạnh của chi tiết đã chọn. Tip. Tâm của dụng cụ đột nằm trên cạnh của chi tiết. –      Auto: Phần mềm tự động đặt vị trí của dụng cụ đột trên cạnh của chi tiết. Các lựa chọn này chỉ được kích hoạt khi chi tiết hiện hành đã qua phần kiểm tra và chương trình biết được sự khác nhau giữa lỗ trống và phần liền trên tấm kim loại.

  • Xác định góc đột (Index):

Nút Auto Index tự động xác định góc đột, nó có thể lìm thấy trên thanh trạng thái(State Bar) và có hai chế độ: –   ON: Trong trạng thái này, dụng cụ được chọn hiện hành sẽ tự quay đến góc của đường thẳng (biên đột) được chọn. Quá trình này chỉ đối với máy có điểm gốcAuto Index (điểm quay). Thường chỉ có ít ổ dụng cụ quay trên máy, do đó cần phải cấn thận không dùng nhiều các ổ dụng cụ quay hơn số ổ dụng cụ đang có. –   OFF: Trong trạng thái này, dụng cụ sẽ được đặt trên đường thẳng dã chọn tại một góc được xác định, dụng cụ được lấy từ thư viện dụng cụ được lập trong phần mềm. Nếu góc này không đặt chính xác trên đường thẳng đã chọn thì cảnhbáo sẽ xuất hiện thông báo tới người vận hành để người vận hành có thể loại bỏ qúa trình đột hoặc tiếp tục. 2.       Khoảng dịch chuyển của chày với biên đột (Offset) Phần này dùng đặt khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột tại điểm kết thúc cua đường thẳng. Khoảng cách này được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối của phần dịch chuyển nằm trong hộp thoại đột. Khoảng dịch chuyển có thể là âm hoặc dương, nếu là âm thì quá trình đột được liến hành từ điểm đầu kết thúc của đường thẳng, nếu là dương thì bắt đầu từ phần nhô ra của đường thẳng. Chú ý:  Giá trị khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột thứ hai (End) đượcdùng để đột (trong chế độ đột đơn), khi thực hiện cần đặt một giá trị cho khoảng cách này. –   Nhập giá trị khoảng cách dịch chuyển của chày với biên đột có giá trị âm có thể sử dụng để tạo những điểm nối cực nhỏ giữa các chi tiết. –     Dưới đây là các ví dụ khác nhau về khoảng cách dịch chuyển của chày với bicn đột. vi-tri-dot