Hiệu quả nền kinh tế khi gia công trên máy cnc

16.2. Nâng cao hiệu quả gia công trên máy CNC.

Kinh nghiệm sản xuất với các máy CNC cho phép xác định phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả gia công. Sau đây là các phương hướng đó:

1. Tự động hoá lập trình nhằm giảm chi phí và tôi ưu hoá quá trình gia công trên máy CNC.

2. Điều khiển các máy bằng máy vi tính.

3. Điều khiển thích nghi các máy CNC.

4. Mở rộng phạm vi công nghệ của các máy CNC.

5. Hoàn thiện cơ cấu truy nhập thông tin và cơ cấu điều khiển rút gợn của máy CNC.

6. Trang bị cho các máy CNC cơ cấu tự động cấp phôi và chuyển phôi ra ngoài.

7. Nâng cao độ an toàn của máy CNC.

8. Hoàn thiện phương pháp sử dụng máy CNC.

16.3. Các yếu t đảm bảo gia công tôi u trên máy CNC.

16.3.1. Các yếu t giảm giá thành gia công.

1. Chọn chi tiết và tính công nghệ thích hợp cho từng máy CNC cụ thể.

2. Chọn quy trình công nghệ tối ưu với quỹ đạo chạy dao gia công và chạy dao nhanh ngắn nhất. 3. Chọn chế độ cắt tôi ưu.

4. Chi phí thời gian ít nhất cho bước chạy dao nhanh.

5. Tập trung nguyên công.

6. Điều khiển thích nghi quá trình gia công theo các thông số đã chọn.

7. Đảm bảo thời gian cắt hợp lý khi có lệnh chờ của chương trình điều khiển.

8. Tổ chức đứng nhiều máy.

9. Nâng cao độ chính xác của phối, giảm lượng dư gia công.

10. Tối ưu hoá tiến trình công nghệ và phiếu nguyên công.

11. Giảm chi phí cho chương trình điều khiển.

12. Giảm chi phí của dụng cụ cắt (nhờ giảm độ mòn kích thước ).

13. Giảm chu kỳ chuẩn bị và thời gian điều chỉnh các đồ gá “vạn năng điều chỉnh”.

14. Tăng hệ số phụ tải của máy.

16.3.2. Các yếu tô nâng cao năng suất lao động.

Đè nâng cao năng suất lao động khi gia công trên máy CNC ngoài các yếu tô  1-10 và 13, 14 trong mục 16.3.1 (các yếu tố giảm giá thành gia công) còn có các yếu tố sau đây:

1. Tự động bè phoi và tự động chuyên phoi ra ngoài vùng gia công của máy.

2. Gia công bằng nhiều dao và tự động thay dao.

3. Tự động thay các cụm trục chính của máy.

4. Gia công song song – nối tiếp và gia công song song.

5. Gia công trên dây chuyền tự động với các máy CNC.

6. Sử dụng dao lắp ghép và dao tổ hợp nhiều lưỡi cắt.

7. Nâng cao độ an toàn của máy CNC và các thiết bị phụ kèm theo.

16.3.3. Gác yếu t gim chi phí qui đổi và tăng hiệu qua kinh tế hàng năm.

1. Giảm giá thành gia công chi tiết.

2. Tàng năng suất lao động.

3. Giảm vốn đầu tư (tới mức tối thiếu) cho máy, nhà xướng, đồ gá. chương trình điều khiển và đào tạo cán bộ.

4. Giâm chu kỳ chuẩn bị và chi phí cho chương trình điểu khiển bằng cách tự động hoá lập trình.

Đặc trưng của công nghệ trên máy CNC đòi hỏi phải đào lạo đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên, đặc biệt là cán bộ lập trình có đủ trình độ chuyên môn để hoạt động trong lĩnh vực này.

Sử dụng máy CNC không chi mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội. Trước hết, nó tạo điều kiện để phát triển một lực lượng lao động có trình độ cao. Các kỹ sư lập trình, thợ điều chỉnh và công nhân đứng máy không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Sau nữa, việc sử dụng các máy CNC tạo điều kiện để tăng thu nhập kinh tế cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này, đồng thời nó cũng là yêu tố quan trọng đê tăng GDP của đất nước.