Hiệu chỉnh bán kính dao trong cnc

    Hiệu chỉnh bán kính dao

Khi lập trình gia công theo biên dạng của chi tiết thì phải tính sao cho dường đi của dao chỉ được tiếp cận đường biên dạng gia công

Vì vậy để lập trình đơn giản và chương trình gia công không bị lệ thuộc vào một bán kính dao phay, trong máy NC dùng lệnh hiệu chỉnh. Với lệnh  này, hệ tho9ng61 điều khiển biên dạng NC sẽ tự tính toán biênn dạng dao phay ( khoảng cách tương tự) với việc hiệu chỉnh bán kính dao phay cho phép lập trình đường biên dạng gia công không phụ thuộc vào bán kính dao phay
[adrotate banner=”1″]

–  Lập trình bù trừ bán kính được thực hiện bởi lệnh G41, G42. Hủy bù trừ

dùng lệnh G40.

G41:bù trừ bán kính bên trái mũi dao

G42:bù trừ bán kính bên phải mũi dao

G40:Hủy bù trừ bán kính mũi dao.

–  Cấu trúc:  G01/G00 G41/G42 Xx Yy Dd Ff ;

wqd

–  Ứng dụng của bù trừ bán kính:

  • Dao gia công khác dao lập trình. Thay vì viết lại chương trình, người

vận hành chỉ cần thay đổi giá trị bù trừ.

  • Phải thay dao gẫy và không có dao tương tự như đã lập trình.
  • Sự thay đổi kích thước do dao bị mòn, hoặc mài và sửa lại.
  • Thực hiện gia công thô và tinh cho cùng một chương trình.

dwqd

q1re1
[adrotate banner=”2″]

Thoát chế độ bù trừ bán kính – G40

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.