HỆ THỐNG MÁY PHAY CNC THỰC TẾ – ẢO

GIỚI THIỆU
Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của các ngành điện tử, công nghệ thông
tin, sự phát triển mạnh mẽ của các ngà nh vật liệu mới đã khiến cho ngành công nghệ
cao trở thành một cách mạng kỹ thuật mang tính thời đại. Một trong những lĩnh vực
phát triển mạnh mẽ đó chúng ta cần nói tới lĩnh vực gia công CNC. Tại các trường
Đại học, cao đẳng có những phần mềm được sử dụng trong quá trình học tập CNC
như CNC simulator, Master Cam, hay Catia…nhưng các phần mềm này chỉ dừng lại
ở mức độ mô phỏng quá trình gia công chi tiết, còn mô phỏng quá trình thao tác vận
hành giống hệt như máy CNC thực tế thì chưa làm được. Vậy câu hỏi đặt ra, giải pháp
nào giúp người học có thể tiếp cận với công nghệ hiện đại này, trong khi mức đầu tư
cho một máy CNC thực tế là rất cao.
Do vậy phần mềm VR-CNC ra đời, nó mô phỏng quá trình gia công giống với
quá trình gia công của máy CNC thực tế, nó được cài đặt trên những máy vi tính.
Điều này giúp cho mỗi sinh viên có thể thực hành trên một máy CNC mà những thao
tác vận hành tương tự như những máy gia công thực.
Hệ thống VCNC( Virtual Computer Numerial Controller) còn cho phép gia
công mẫu đầu tiên, từ đó phân tích cấu trúc câu lệnh về mặt ngữ pháp, dự báo lỗi gia
công về đường nét, lỗi chuyển động học của hệ thống.
Việc thực thi toàn bộ hệ thống giữa màn hình giao diện và bộ điều khiển trong
việc nghiên cứu được thông qua thư viện EONX 3.0 Type. Thư viện này cho phép gán
vào trong cửa sổ mô phỏng của giao diện ảo trong chương trình Microsoft Visual
Basic 6.0. Giao tiếp giữa bộ điều khiển và giao diện ảo được đưa vào biên dịch lớp
cấu trúc dữ liệu. Dữ liệu đã phân tích được chuyền từ bộ điều khiển ảo vào giao diện
ảo cho máy VRCNC thông qua thư viện EONX Type , các quá trình chuyển động và
di chuyển của hệ thống được mô phỏng bằng giao diện làm việc EON Studio [1].
Xây dựng CAD
Những hình ảnh đồ họa
trong máy được xây dựng bằng        mayt huc te ao
phần mềm Solidworks. Hình1
diễn tả quá trình phác họa các
chi tiết cho máy VCNC [2].
Từng chi tiết được thiết kế và đo
đạc kỹ lưỡng trước khi hệ thống
được lắp ráp hoàn chỉnh [3].

Tiếp theo, mô hình được đưa vào xử lý về ánh sáng và từng lớp cấu trúc thiết
lập trong môi trường EON [4]. Hình 2 và hình 3 hiển thị mô hình CAD trước và sau
khi được xử lý.

may thuc te ao 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.