HÀM M TRONG BLOCK

Nếu hàm M được lập trình trong block sẽ không có dữ liệu đi kèm, chỉ có hàm này được thực thi, ví dụ:

N45 MOI

là sự dừng tùy chọn. Block này đúng, hàm M có thể là mục nhập duy nhất trong block. Khác với các lệnh chuẩn bị (mã G) chỉ một hàm M là được phép trong block, trừ khi bộ điều khiển cho phép nhiều hàm M trong một block, lỗi chương trình sẽ xuất hiện (các bộ điều khiển hiện đại)

Phương pháp thực tiễn lập trình một số hàm M xác định là trong block có chuyển động dao cắt. Ví dụ, tiện với chất làm nguội được kích hoạt và cùng lúc đó có thể phải dịch chuyển dao cắt đến vị trí xác định trên chi tiết gia công. Khi không có sự va chạm giữa các lệnh, block này có thể có dạng như sau:

N56G0 0 X12.9 854 Y9.474 M08

Trong ví dụ này, block N56, thời gian chính xác hàm M08 sẽ được kích hoạt là không quá quan trọng. Trong các trường hợp khác, thời gian này có thể rất quan trọng. Một số hàm M phải có hiệu lực trước hoặc sau khi xảy ra một hoạt động nào đó. Ví dụ, bạn hãy quan sát sự kết hợp chuyển động trục z được áp dụng cùng với hàm M00 dừng chương trình trong cùng một block.

N319 G01 z-12 . 8456 F20.0 M00

Đây là tình huống rất khó xác định, cần tìm hai câu trả lời. Một là chính xác điều gì sẽ xảy ra, thứ hai là thời điểm chính xácđiều đó sẽ xảy ra, khi hàm M00 được kích hoạt. Có ba khả năng và ba câu hỏi.

  1. Sự dừng chương trình sẽ xảy ra tức thì, khi chuyển động được kích hoạt – ở đầu block?
  2. Sự dừng chương trình sẽ xảy ra khi dao cắt trên hành trình – trong khi chuyển động.
  3. Sự dừng chương trình sẽ xảy ra khi hoàn tất lệnh chuyển động ở cuối block?

Một trong ba khả năng này sẽ xảy ra — nhưng là khả năng nào? Ngay cả nếu mục đích thực tiễn của các ví dụ nêu trên có thể chưa rõ ràng ở giai đọan này, nhưng vận hữu ích khi biết cách thức hệ thống điều khiển diễn dịch các block có chứa chuyển động dao cắt và hàm M.

Mỗi hàm M đều được thiết kế một cách logic và được thiết kế để có ý nghĩa chung.

Sự khởi động thực sự của hàm M được chia thành hai nhóm, không phải ba nhóm:

□     Hàm M kích hoạt ở đầu block (đổng thời với chuyển động dao)

□     Hàm M kích hoạt ở cuối block (sau khi hoàn tất chuyển động dao)

Không có hàm M nào được kích hoạt trong quá trình thực thi block. Sự khởi động logic của hàm M08 (chất làm nguội ON) trong block N56 nêu trên là gì? Câu trả lời chính xác là chất làm nguội sẽ được kích hoạt vào cùng thời điểm khi bất đầu chuyển động chạy dao. Câu trả lời chính xác cho block N319 là hàm dừng chương trình M00 sẽ được kích hoạt sau khi hoàn tất chuyển động chạy dao. Điều này thực sự có ý nghĩa. Nhưng còn các hàm khác, chúng sẽ ứng xử trong block như thế nào? Bạn hãy tiếp tục xem xét.

Khởi động các hàm M

Bạn hãy xem lại Bảng 8.1 và 8.2 về các hàm M đặc trưng. Bạn hãy bổ sung chuyển động chạy dao và thử xác định cách thức hàm đó ứng xử, dựa theo các ví dụ đã nêu ở phần trên. Một chút suy nghĩ logic sẽ cung cấp cho bạn cơ hội đi đến kết luận đúng. Bạn hãy so sánh hai nhóm dưới đây.

Các hàm M kích hoat ở ĐẦU BLOCK
M03 Sự quay trục chính bình thường
M04 Sự quay trục chính đảo chiểu
M06 Thay dao tự động (ATC)
M07 Phun sương chất làm nguội ON
M08 Chất làm nguội ON (động cơ bơm chất làm nguội ON)

 

Các hàm M kích hoat ở CUỐI BLOCK
M00 Dừng chương trình bắt buộc
M01 Dừng chương trình tùy chọn

 

Các hàm M kích hoạt ởCUỐI BLOCK
M02 Kết thúc chương trình (cài đặt lại, không quay lại từ đầu)
M05 Dừnp trục chính
M09 Chất làm nguội OFF (đông cơ bơm chất làm nguội OFF)
M30 Kết thúc chương trình (cài đặt lại và quay lại từ đầu)
M60 Thay pallet tự động (APC)

 

Nếu chưa biết chắc về cách thức hàm M tương tác với chuyển động dao, lựa chọn an toàn nhất là lập trình hàm M theo block riêng. Theo cách dó, hàm M sẽ luôn luôn được xử lý trước hoặc sau block chương trình liên quan. Trong hầu hết các ứng dụng đây sẽ là giải pháp an toàn.

Thời hạn của hàm M

Khi biết thời điểm hàm M có hiệu lực, sẽ là logic khi đặt câu hỏi khoảng thời gian có hiệu lực là bao nhiêu. Một số hàm M có hiệu lực chỉ trong block hàm đó xuất hiện. Các hàm khác sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi được xóa bằng hàm M khác. Điều này là tương tự với tính chế độ của các lệnh chuẩn bị G, tuy nhiên, thuật ngữ chế độ thường không được sử dụng với hàm M. Để xét thời hạn của hàm M, bạn hãy xem ví dụ về các hàm M00 và MOI. Hai hàm này chĩ có hiệu lực trong một block. Hàm chất làm nguội ON (M08), sẽ hoạt động cho đến khi hàm xóa hoặc hàm thay thế được lập trình. Bạn cần nhớ, hàm bất kỳ trong số các hàm sau đây sẽ xóa chế độ chất làm nguội ON

–      M00, MOI, M02, M09 và M30. Bạn hãy so sánh hai nhóm hàm dưới đây:

Hàm M hoàn tất tronq MỘT BLOCK
M00 Dừng chương trình bắt buộc
M01 Dừng chương trình tùy chọn
M02 Kết thúc chương trình(cài đặt lại, không quay lại từ đầu)
M06 Thay dao tự độnp (ATC)
M30 Kết thúc chương trình (cài đặt lại và quav lại từ đầu)
M60 Thay pallet tự động (APC)

 

Hàm M hoat đông CHO ĐẾN KHI BI XÓA hoăc bỉ THAY THẾ
M03 Sự quay trục chính bình thường
M04 Sự quay trục chính đảo chiều
M05 Dừng trục chính
M07 Phun sương chất làm nguội ON
M08 Chất làm nguôi ON (động cơ bơm chất làm nguội 0I\I)
M09 Chất làm nguội OFF (động cơ bơm chất làm nguội OFF)
Sự phân loại này là hoàn toàn logic và có ý

 

 

nghĩa. Bạn không cần nhớ từng hàm M và hoạt động chính xác của chúng. Cách tốt nhất là xem sổ tay hướng dẫn đi kèm với máy CNC và quan sát chương trình chạy trên máy đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.