■ HÀM DỤNG CỤ CẮT

Máy CNC sử dụng bộ thay dao tự động phải có hàm dụng cụ cắt đặc biệt (hàm T) có thể được dùng trong chương trình. Hàm này điều khiển hành vi của dụng cụ cắt, tùy theo kiểu máy công cụ. Có các khác biệt rõ rệt giữa hàm T được dùng trên trung tâm gia công CNC và trên máy tiện CNC. Ngoài ra còn có các khác biệt giữa các bộ điều khiển đốì với cùng kiểu máy công cụ. Địa chỉ lập trình thông dụng đối với hàm dụng cụ cắt là địa chỉ T.

Đôì với các trung tâm gia công CNC, hàm T thường chĩ điều khiển số dao cắt. Đối với máy tiện CNC, hàm này điều khiển sự phân độ số ổ dao và số bù dao cắt.

HÀM T TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG

Mọi trung tâm gia công CNC đứng và ngang đều có tính năng Automatic Tool Changer (bộ thay dao tự động), viết tắt là ATC. Trong chương trình hoặc chế độ MDI (nhập dữ liệu bằng tay) trên máy, tính năng này sử dụng hàm T, trong đó địa chỉ T là số dụng cụ cắt do nhà lập trình chọn. Các chữ số tiếp theo xác định số dụng cụ cắt. Trên máy CNC với sự thay dao bằng tay, có thể hoàn toàn không cần dùng hàm dụng cụ cắt.

Trước khi bắt đầu lập trình cho trung tâm gia công CNC, bạn cần biết kiểu Lựa chọn dao cắt của máy đó. Có hai kiểu chọn dao chính được dùng trong quá trình thay dao tự động:

□     Kiểu CỐ định

□     Kiểu nhớ ngẫu nhiên

Để hiểu sự khác biệt giữa chúng, bước thứ nhất là hiểu các nguyên tắc chung về lưu giữ dụng cụ cắt và lựa chọn dao cắt, được dùng trên các trung tâm gia công CNC hiện đại.

HỘP giữ dao cắt

Trung tâm CNC (đứng hoặc ngang) được thiết kế với hộp giữ dao đặc biệt (đôi khi còn được gọi là hộc dao cắt) chứa tất cả các dao cắt cần thiết trong chương trình. Hộp này không phải là nơi cất giữ dao lâu dài, nhưng nhiều người vận hành máy thường giữ các dụng cụ cắt gọt được sử dụng thường xuyên, nếu có thể. Hộp chứa 20 dao cắt được nêu trên Hình 13.1.

Dung lượng của hộp chứa dao có thể là 10,hoặc hàng trăm dao trên các máy đặc biệt.

13.1

 

Trung tâm gia công trung bình có 20 đến 40 dao, trung tâm lớn có thể nhiều hơn. Hộp này thường có dạng hình tròn hoặc oval, chứa một số xác định các ổ dao, nơi lắp giá dao và dao cắt trong quá trình xác lập máy. Các ổ dao được đánh số theo thứ tự liên tiếp. Điều quan trọng cần biết là chỉ số ổ dao là cố định cho từng ổ dao. Hộp dao có thể được vận hành bằng tay khi gá lắp và tự động, thông qua chương trình CNC hoặc MDI. Số lượng ổ dao là số dụng cụ cắt tồi đa có thể thay một cách tự động trên trung tâm gia công.

Trong khoảng hành trình của hộp dào có một vị trí đặc biệt, được dùng để thay dao tự động. Vị trí này thẳng hàng với bộ thay dao và thường được gọi là vị trí c/iờ, vị trí chuẩn bị, vị trí sẵn sàng, hoặc vị trí thay dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.