GỐI ĐỠ CON TRƯỢT TRÒN SHF

          goi do shf

 Gối đỡ con trượt tròn SHF 16: 90,000/cái

           Gối đỡ con trượt tròn SHF 20: 95,000/cái

           Gối đỡ con trượt tròn SHF 25: 100,000/cái

Gối đỡ con trượt tròn SHF 30: 130,000/cái

Gối đỡ con trượt tròn SHF 40: 175,000/cái

Gối đỡ con trượt tròn SHF 50: 290,000/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.