Giới thiệu về Cam_Tool

CAM-TOOL hệ thống phần mềm CAD/CAM ưu tú, đáp ứng nhu cầu của sản xuất Công nghiệp. CAM-TOOL giải quyết các yêu cầu phức tạp của nhà sản xuất Khuôn mẫu bằng cách cung cấp chức năng tuyệt vời sử dụng các chiến lược lập trình NC mạnh mẽ của chúng tôi chỉ đơn giản là không tồn tại trong các hệ thống khác.

Cho dù bạn đang phay cao tốc hoặc cứng vững, mô hình hóa bề mặt tích hợp của CAM-TOOL và kỹ thuật lập trình NC cho phép người dùng tạo ra đường chạy dao để chạy máy NC của bạn “an toàn và không cần giám sát” trong khi cung cấp chất lượng phay tinh tuyệt vời.

CƠ SỞ VÀ MÔ HÌNH

Trao đổi dữ liệu

– Trao đổi dữ liệu hầu hết hệ thống phần mềm CAD khác với chất lượng cao
– Trao đổi thực từ các hệ thống CAD khác với chất lượng chuyển đổi cao cho mô hình làm việc.

Tiêu chuẩn

 • – IGES nhập / Xuất
 • – DXF Nhập / Xuất
 • – STEP  / Xuất
 • – STL Nhập

Lựa chọn

 • – CATIA Nhập / Xuất
 • – CADCEUS Nhập
 • – NX Xuất
 • – UG Nhập / Xuât
 • – Pro-E Nhập / Xuất
 • – I-DEAS Nhập / Xuất
 • – SolidWorks tích hợp trên phần mềm CAMTOOL
 • – Thinkdesign Nhập

Gia công & Gia công lỗ 2.5D (2.5 trục)

 Thao tác này tích hợp vào gia công 3D và đạt được hiệu quả và an toàn.

2.5D

Nó có thể thiết lập nhiều phần gia công ở vị trí của khung dây
và định nghĩa vùng, đảo của mô hình. Phần lựa chọn và mặtphẳng định nghĩa được gia công bởi 2 trục/2.5 trục trong môhình bề mặt và đường gia công được tạo ra.

Các chế độ gia công HOLE(Lỗ)

 • – Canned Cycle Drilling
 • – Chamfering
 • – G01 Drilling
 • – Circular Hole-wall Cutting
 • – Circular Hole-step Cutting
 • – Circular Hole Rough Cutting
 • – Circular Hole-bottom Finishing
 • – Helical Tapping

HOLE

Nó có thể thiết lập nhiều phần gia công ở vị trí của khung dây
và định nghĩa vùng, đảo của mô hình. Phần lựa chọn và mặtphẳng định nghĩa được gia công bởi 2 trục/2.5 trục trong môhình bề mặt và đường gia công được tạo ra.

Các chế độ gia công HOLE(Lỗ)

 • – Canned Cycle Drilling
 • – Chamfering
 • – G01 Drilling
 • – Circular Hole-wall Cutting
 • – Circular Hole-step Cutting
 • – Circular Hole Rough Cutting
 • – Circular Hole-bottom Finishing
 • – Helical Tapping

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.