Giới thiệu SSCNC

[IMG]

 

Nanjing Swansoft CNC Simulator


CNC – viết tắt cho Computer Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) . Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi nền sản xuất công nghiệp . Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy CNC tạo nên sự phát triển đáng kể về chính xác và chất lượng . Ở các nước có nền công nghiệp mạnh thì gia công CNC không có gì là mới lạ . Nhưng ở Việt Nam trong đào tao học tập CNC rất hạn chế bởi giá thành để mua các máy gia công CNC không phải rẻ . Dựa trên thực tế các công ty sản xuất , hãng Nanjing Swan Software Technology đã phát triển phần mềm mô phỏng gia công SSCNC chạy nhiều hệ điều hành khác nhau : FANUC, SIMUMERIK, MITSUBISHI, GSK, HNK, KND, WA,SKY,HAAS,GREAT,RENHE,FAGOR, DASEN .Với nhưng bạn học Cơ Khí ,Ô tô thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nếu không có điều kiện tiếp xúc với máy gia công CNC
Theo đánh giá SSCNC có giao diện trực quan dễ sử dụng , 90% giống với thực tế
có thể giúp người dùng tìm hiểu hoạt động và lập trình gia công của máy công cụ phay NC, máy tiện và trung tâm gia công của mỗi hệ thống
CNC System :

 • FANUC 0MD
 • FANUC 0TD
 • FANUC 0iM
 • FANUC 0iT
 • FANUC 18iM
 • FANUC 18iT
 • SINUMRIK 802SM
 • SINUMRIK 802ST
 • SINUMRIK 802DM
 • SINUMRIK 802DT
 • SINUMRIK 802C/802Se M
 • SINUMRIK 802C/802Se T
 • SINUMRIK 810/840DM
 • SINUMRIK 810/840DT
 • SINUMRIK 801
 • MITSUBISHI EZMotion-NC 60M
 • MITSUBISHI EZMotion-NC 60T
 • MITSUBISHI EZMotion-NC 68M
 • MITSUBISHI EZMotion-NC 68T
 • Fagor 8055M
 • Fagor 8055T
 • HAAS VF
 • HUAZHONG HNC-21M
 • HUAZHONG HNC-21T
 • Beijing KND KND100M
 • Beijing KND KND100T
 • Beijing KND KND1000MAII
 • Beijing KND KND1000TAII
 • Beijing KND KND10M
 • Beijing KND KND1TB
 • Beijing KND KND1Ti
 • Dalian DASEN DASEN3IM
 • Dalian DASEN DASEN3IT
 • Guangzhou GSK GSK928TC
 • Guangzhou GSK GSK928MA
 • Guangzhou GSK GSK980T
 • Guangzhou GSK GSK990M
 • Nanjing WA WA21TD
 • Nanjing WA WA310/320T
 • Nanjing WA WA310/320M
 • Nanjing WA WA31DT
 • Nanjing WA WA31DM
 • Jiangsu RENHE RENHE32T
 • Nanjing SKY SKY2003N
 • Germany PA8000
 • chengdou GREAT 150iM
 • chengdou GREAT 150iT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.