Giới thiệu phần mềm WinUnisoft

Mô tả sản phẩm:
WinUnisoft là phần mềm đào tạo cho phép soạn thảo và mô phỏng chương trình CNC. Sản phẩm này là một công cụ dễ dàng sử dụng nhưng lại mang lại hiệu quả cao, nó cho phép người sử dụng được thực hành trên một môi trường tích hợp nhiều hệ điều khiển số phổ biến trên thị trường.
Thông tin chi tiết:
Trong công tác giảng dạy và học tập WinUnisoft là nền tảng cơ bản hình thành các công cụ cho phép mô phỏng chương trình CNC và chuyển đổi thành chương trình máy trước khi thực hiện chúng trên máy gia công thật nhằm tránh rủi ro và giảm tối đa thời gian sử dụng máy.
WinUnisoft bao gồm một chuỗi các môđun độc lập do đó có thể tạo ra nhiều chương trình nhằm đạt được các yêu cầu đào tạo khác nhau.

programacncwinunisoftv.3.40


-Cho phép học trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: SIEMENS, FANUC, FAGOR. 
-Khác với các máy gia công thật, WinUnisoft cho phép mô phỏng các chương trình CNC đồng thời trên cả máy tiện và máy phay.
-Tạo ra một môi trường thực hành rộng lớn cho tiện và phay, cho phép lập trình để chuyển tiếp đến các cấp độ đào tạo khác nhau.
-Rèn luyện cho học viên các kỹ năng lập trình trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, cũng như có thể dễ dàng khai thác sử dụng nhiều loại máy gia công CNC khác nhau. 
Thông qua chương trình WinUnisoft người sử dụng có thể:
– Có được những hiểu biết và thông thạo các ngôn ngữ lập trình khác nhau.
– Chỉnh sửa và cắt giảm bớt nhằm hoàn thiện các chương trình được tạo ra bởi công cụ CAD/CAM.
-Tạo ra các chương trình máy.
– Chuyển trực tiếp các chương trình vào máy CNC.ChChương trình WinUnisoft được thiết kế đặc biệt cho sử dụng trong công tác dạy và học. Không bỏ qua những công nghệ hàm chứa, chương trình cung cấp những đặc trưng cơ bản giúp sinh viên nhanh chóng thu lượm được kiến thức cho bản thân.-Đồ hoạ biến hoá cho lập trình tất cả các hàm ISO.

-Tham số của phần mềm tương thích cho bất kỳ một máy công cụ CNC nào (Máy công nghiệp hoặc đào tạo).
-Miêu tả các kiểu phôi và kẹp khác nhau.
-Đồ hoạ mô phỏng 3D biểu diễn quá trình gia công.
-Đồ hoạ thể hiện hành trình cho dụng cụ cắt với một giải rộng biên dạng cho trước của phôi.
-Biểu diễn mặt cắt của chi tiết từ nhiều góc độ khác nhau.
-Đồ hoạ biến hoá cho lập trình tất cả các hàm ISO.
-Tham số của phần mềm tương thích cho bất kỳ một máy công cụ CNC nào (Máy công nghiệp hoặc đào tạo).
-Miêu tả các kiểu phôi và kẹp khác nhau. 
-Đồ hoạ mô phỏng 3D biểu diễn quá trình gia công.
-Đồ hoạ thể hiện hành trình cho dụng cụ cắt với một giải rộng biên dạng cho trước của phôi.
-Biểu diễn mặt cắt của chi tiết từ nhiều góc độ khác nhau.
-Tính toán thời gian máy.
-Dò tìm và phát hiện các va chạm giữa dao cắt và phôi, kẹp hoặc các chi tiết khác.
-Kiểm tra và đo đạc biên dạng của chi tiết gia công. Dò tìm biên dạng cơ bản (mặt cong, mặt phẳng). 
-In ra chương trình CNC và mô phỏng đồ hoạ.
-Kết nối qua DNC với điều khiển số (gửi, nhận và thực hiện chương trình từ máy tính). 
Phần mềm WinUnisoft có thể nối các vị trí lập trình với nhau cho phép tạo nên một lớp học với đặc điểm như sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.