Gia công tiện CNC_Bài 3: Phương pháp vận hành máy CNC và Phần mềm CIMCO

Phần 3: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH MÁY CNC
Máy tiện CNC ảo (SSCNC)
Chi tiết tiện
tien-cnc-86
Chu trình gia công
tien-cnc-87
Vận hành 
Nhấn đúp vào biểu tượng phần mềm SSCNC-> phay-cnc-sscnc-1
Giao diện lựa chọn loại máy CNC ảo xuất hiện -> CNC system-> FANUC 0iT (Máy Tiện CNC ảo) ->  Run ->  Giao diện máy tiện CNC ảo.
tien-cnc-88
Giao diện máy Tiện CNC ảo
tien-cnc-89
Bước 1: Mở máy
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
tien-cnc-90
Bước 2: Đưa về điểm chuẩn
Chọn Mode selection về vị trí REF   tien-cnc-91 để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm X trước -> rồi bấm Z).
Bước 3: Chọn dao
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao  tien-cnc-92
Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công tiện thô theo trục Z -> chọn dao tiện External Bảng Tool Magazine Management:
tien-cnc-93
Nhấn Add -> chọn dao Exturning – RH  -> chọn Insert Type CNMG (750) ->  các thông số khác để mặc định  ->  nhấn OK.
tien-cnc-94
Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao.
tien-cnc-95
Chú ý:
–   Nên chọn kiểu máy (Machine Model): CENTUR300 (phù hợp với máy thực tế đang có ở xưởng) (như hìnhdưới)
–   Nên bấm  phay-cnc-sscnc-56 tạo File chương trình NC mới (New NCcode)
tien-cnc-96
Bước 4: Gá phôi
Chọn kiểu gá (gá ngoài), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).
 
tien-cnc-97
–   Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy ->OK.
–   Chọn Mode selection về vị trí MDI  phay-cnc-sscnc-70  để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block.
Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  tien-cnc-sscnc-98 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
tien-cnc-sscnc-99
Viết dòng lệnh sau: T0101 S500 M03; -> INSERT -> Nhấn CYCLE START -> Mâm cặp quay -> có thể thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.
Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:
Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-100     HNDL(MPG)(MPG):di chuyển mũi dao chạm mặt đầu phôi, sau đó vào Offset
-> GEOM chọn số thứ tự dao W001, bấm qua Z và nhấn: “Z0.” measur 3 lần để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai). -> lùi Z (lùi theo phương+Z).
tien-cnc-sscnc-101
Bấm qua X: di chuyển mũi dao chạm bề mặt trụ phôi và nhập tại GEOM, do phôi có đường kính
tien-cnc-sscnc-102  nên nhấn: “X58.” measur 3 để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai) ® lùi X (lùi theo phương +X).
tien-cnc-sscnc-103
Kết hợp dùng tay quay tien-cnc-sscnc-104
Bước 5: Đóng của máy
Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
–   Đưa về chế độ REF, nhấn X -> Z nhằm đưa về HOME.
–   Nhấn  tien-cnc-sscnc-105 để đóng cửa máy (Close machine door)
Bước 6: Hiệu chỉnh các thông số
Chọn Mode selection về vị trí tien-cnc-sscnc-106 (EDI) để hiệu chỉnh các thông số.
Bước 7: Bù dao an toàn
Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Chọn Modeselection về vị trí tien-cnc-sscnc-106 (EDI)->Offset->WEAR chọn số thứ tự dao W001->chuyển qua Z->nhập 100.->INPUT (đường chạy dao theo phương Z được cộng thêm khoảng  100 mm so với tọa độ phôi – chạy không gia công cắt gọt)
Bước 8: Đỗ chương trình vào máy
Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công
Chọn Mode selection về vị trí  tien-cnc-sscnc-106 (EDI) -> nhấn nút PROG  -> PRGRM  -> OPRT  ->(F.SRH)->READ->EXEC->chọn chương trình đã lập trình có sẵn-> Open->nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới.
tien-cnc-sscnc-107
 
Bước 9: Bù dao cho gia công
Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:
Chọn Modeselection về vị trí (EDI) ->Offset->WEAR chọn số thứ tự dao W001->chuyển qua Z -> nhập 0. -> INPUT.
tien-cnc-sscnc-108
Bước 10: Gia công
Chọn Mode selection về vị trí  tien-cnc-sscnc-109     (AUTO)->nhấn  tien-cnc-sscnc-110    (CYCLE START) -> máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập.
tien-cnc-sscnc-111
 
Máy tiện
Phần này tương tự như Phần 3 mục 4, tuy nhiên cần lưu ý các mục sau:
Cách cái đặt dao
Trong chế độ tien-cnc-sscnc-100 MPG: di chuyển mũi dao chạm mặt đầu phôi, sau đó vào Offset -> GEOM chọn số thứ tự dao T, bấm qua Z và nhấn: “Z0.” measur 3 lần để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai). -> lùi Z (lùi theo phương+Z).
Bấm qua X: di chuyển mũi dao chạm bề mặt trụ phôi và nhập tại GEOM với là giá trị đường kính phôi và nhấn: “XA.” measur 3 để xem có thay đổi số trên màn hình không (nếu có thay đổi thì thiết lập đang bị sai) -> lùi X (lùi theo phương+X).
Thiết lập theo hướng X để tâm mâm cặp trùng với mũi dao khoan 
Bước 1: Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-100   MPG: Quan sát theo phương Z, mâm dao không có ảnh hưởng đến phôi gá trên mâm cặp.
Bước 2: Trong chế độ       tien-cnc-sscnc-100   MPG: Offset -> GEOM chọn dao T (dao khoan), bấm qua X -> bấm – 350 -> Input
=> lúc này khi chạy chương trình, tại dao khoan thì mũi tâm  tien-cnc-sscnc-112 tâm mâm cặp theo phương X.
Cách hiệu chỉnh chiều dài dao:
Thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải bù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều dài khác nhau.
Vào Offetseting ở bảng điều khiển, chon nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.
–   GEOM: Thiết lập gốc tọa độ phôi ban đầu.
–   WEAR: Bù dung sai dao. (Bù xét trên điểm mà GEOM đã thiết lập trước đó, WEAR phụ thuộc GEOM) [Giá trị bù dương hay âm tương ứng với chiều + hay – của X,Z] –   X và Z lần lượt là hiệu chỉnh theo phương trục X, Z. R là bù bán kính dao. T là số thứ tự của dao nằm trên ở dao.
tien-cnc-sscnc-113
Tìm hiểu về các tọa độ hiển thị trên màn hình
Sau khi để chế độ Edit và di chuyển các trục về tọa độ ZRN, ta chọn nút POS trên bảng điều khiển sẽ được màn hình như sau:
tien-cnc-sscnc-114
Tọa độ tuyệt đối của đài dao khi di chuyển so với vị trí điểm chuẩn của máy lúc đầu (vị trí lúc đầu của chính nó)
Tọa độ tuyệt đối của đài dao so với điểm 0 của chi tiết
Cách thiết lập chương trình gia công:
Thiết lập trong I/O channel: (Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-115    MDI: OFFSET -> Setting)
0: cáp RS232
4:Card
5:LAN
17: USB (dung lượng  tien-cnc-sscnc-129 2G)
Xem chương trình trong thiết bị
CNCMEM:bộ nhớ trong máy
tien-cnc-sscnc-117 Edit Mode-> Prog -> Folder ->  OPRT ->  Device →{  tien-cnc-sscnc-116
Tạo chương trình
tien-cnc-sscnc-117 Edit Mode -> Prog -> Folder ->  OXXXX (O1234: 0000 £ XXXX £ 9999) ->  + -> P make
->  thấy @OXXXX
Gọi lại chương trình (@)
tien-cnc-sscnc-117 Edit Mode ->  Prog->  nhập tên chương trình (OXXXX) ->  PRGSRH
Gọi lại chương trình trước và sau @
tien-cnc-sscnc-117 EditMode-> Prog-> Check-> OPRT-> PRGSRH→{ tien-cnc-sscnc-118
tien-cnc-sscnc-117 Edit Mode ->  Prog->  Folder->  OPRT->  + + + ->  F INPUT -> Nhập lại tên OXXXY ->
P SET ->  exec
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset -> setting -> I/O channel)
Đỗ chương trình từ máy ra USB/ Thẻ nhớ
tien-cnc-sscnc-117 Edit Mode ->  Prog-> Folder ->  OPRT->  + + + ->  F OUTPUT-> Nhập lại tênOXXXY
->  P SET ->  EXEC
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset ->   setting ->   I/O channel)
 
Xóa chương trình đang lưu
Trong chế độ EDI ->   Prog ->  OPRT -> +->   Nhập tên chương trình cần xóa ->  DELETE
Hiển thị chương trình đang lưu
Trong chế độ EDI: Prog ->  DIR
@: chương trình đang hiện hành và có thể xem trên góc bên phải phía trên màn hình C Input:
Input: thực hiện gia công theo giá trị thiết lập
+ Input: thực hiện gia công theo giá trị cộng dồn.
Tìm kiếm nhanh ký tự trên đoạn chương trình:
 
Edit Mode ->   Prog->     tien-cnc-sscnc-119     ->   nhấn G92 để tìm ->   Search ->  màn hình
 
 
sẽ chuyển thành    tien-cnc-sscnc-120   ->   nhấn tien-cnc-sscnc-121 để tìm kiếm G92
Gá dao và gá đồ gá trên mâm cặp 
Gá dao
 
Trong chế độ    tien-cnc-sscnc-117   EDI: vặn núm ToolSelect    tien-cnc-sscnc-122     đến vị trí 6 = dao số 6 -> nhấn Cycle Start -> quan sát mâm dao chuyển động đến vị trí dao số 6
Gá đồ gá trên mâm cặp
tien-cnc-sscnc-115  MDI ->Trên màn hình: nhấn M19 (Lock trục chính) ->Cycle Start -> trục chính dừng
-> gá và vặn bulông.
tien-cnc-sscnc-115  MDI -> Trên màn hình: nhấn M20 (Giải trừ lock trục chính) -> Cycle Start -> trục chính trở về chế độ bình thượng.
Dùng Cimco V7 đỗ chương trình từ máy Tiện sang máy tính bằng cáp RS232
A/ Thiết lập trên phần mềm Cimco V7
Bước 1: Cài đặt phần mềm Cimco V7.
Bước 2: Khởi động Cimco
Bước 3: Thiết lập trên máy tính
Chọn cổng: Click chuột phải vào Máy tính trên màn hình Desktop ->Manager->Devide Manager
-> Ports (COM & LPT) (trên cây thư mục) -> xem và nhớ cổng COM kết nối với máy tính (Ví dụ: COM5).
  tien-cnc-sscnc-123
 
Bước 4: Thiết lập trên phần mềm Cimco
Trong giao diện phần mềm Cimco -> TAB Transmission -> Ribbon Setup-> DNC Setup (Hình bên trái) -> Setup (Hình bên phải)
tien-cnc-sscnc-124
Trong Tab Serial Port Settings ® tùy chọn Port: chọn COM5 (cổng COM kết nối với máy tính)+các tùy chọn khác nên để mặc định.
B/ Đỗ chương trình
B_1 Đỗ chương trình từ máy máy tính sang CNC
Bước 1: Thiết lập trên máy CNC
Edit Mode  tien-cnc-sscnc-117   PRGRM -> OPRT -> + + + +  -> F INPUT  -> ECEX  -> Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:
–   Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Send  ->OK
–   Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Send File  -> chọn File  ->Open
B_2 Đỗ chương trình từ máy CNC sang máy tính
Bước 1: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:
Mở Cimco V7  -> mở file cần gửi  -> Ribbon Transmission  -> Receive
Bước 2: Thiết lập trên máy CNC
Edit Mode  -> PRGRM  -> Chọn chương trình cần lấy (Nhập lại tên OXXX)  -> OPRT -> + + + +
-> F OUTPUT  -> ECEX -> Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
Chú ý: Khi đỗ chương trình từ Cimco V7 qua máy  -> tại màn hình CNC  ->kiểm tra các mã sau:
–   G54 (vì máy xuất ra chỉ theo G54), nếu cài đặt tọa độ theo G56, … thì phải sửa G54 thànhG56.
–   Z (xem lượng ăn dao xuống có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao vàphôi)
–   F (lượng tiên dao có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao vàphôi)
–   S (tốc độ quay của trục chính)
–   Đoạn chương trình mà máy tính xuất ra thường kèm theo những chú thích -> bỏ những chú thích không cần thiết này trước khi đỗ vào máy CNC)
Vận hành máy Tiện CNC FLC-20L
Xem mục 4.3 (Vận hành máy máy Tiện CNC ảo)
Phần 4: PHẦN MỀM CIMCO
Thực hành trên phần mềm CIMCO
Giao diện chính của phần mềm CIMCO
tien-cnc-sscnc-125
Chú ý:
–   Chế độ Tiện trongCimco
Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Turning.
–   Chế độ Phay trong Cimco
Tại Ribbon File Type-> chọn ISO Milling.
Viết chương trình     
Tab Editor-> New-> giao diện viết chương trình.
tien-cnc-sscnc-126
tien-cnc-sscnc-127
 
Mô phỏng chạy dao
Tab Backplot -> nhấn Backplot Windown -> nhấn Play (góc dưới bên phải)
tien-cnc-sscnc-128
 
Chú ý:
–   Chế độ Tiện trong Cimco
Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Turning.
–   Chế độ Phay trongCimco
Tại Ribbon File Type -> chọn ISO Milling.
Mô phỏng có phôi
Tab Backplot -> nhấn Solid Animation -> nhấn Play -> mô phỏng gia công với phôi
Lưu chương trình
Tab Editor -> Save As -> Chọn đường dẫn đến lưu -> Đặt tên (Oxxxx) -> nhấn Save.
 
 
 
 
 
 
 
 
Therefore, while selecting london piano lessons, you should check for the teachers that teach over there, so that you can get https://essaydragon.com/ to know them in a better way.