Gia công phay CNC_Bài 6: Vận hành và thực hành với máy phay CNC ảo

VẬN HÀNH MÁY PHAY CNC ẢO
Bước 1:
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
Bước 2: 
Chọn Mode selection về vị trí REF để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn nút Rapid và các nút X, Y, Z rồi nhấn nút có dấu +, – để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy.
Bước 3:
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao
Bước 4: 
Chọn kiểu gá, kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).
Bước 5: 
Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
Bước 6: 
Chọn Mode selection về vị trí EDI để hiệu chỉnh các thông số.
Bước 7: 
Tiếp theo chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Bước 8:
Chọn nút Prog ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công (có thể lôi chương trình đã lập trình có sẵn).
Bước 9: 
Tiếp theo chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình
 Bước 10: 
Sau khi đã hiệu chỉnh xong, chọn Modeselection về vị trí AUTO rồi ấn nút CycleStart, máy sẽ chạy chương trình tự động; hoặc về vị trí MDI (điều khiển chạy từng lệnh bằng tay, rồi ấn nút Cycle Start, máy sẽ chạy từng dòng lệnh một.
THỰC HÀNH VỚI MÁY PHAY CNC ẢO
Chi tiết phay
Chương trình gia công
Vận hành
Bước 1:
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
phay-cnc-sscnc-52
Bước 2:
Chọn Mode selection về vị trí REF phay-cnc-sscnc-33  để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Y, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm Z trước –> rồi bấm X vàY).
Bước 3:
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao  phay-cnc-sscnc-53
Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công phay Contour ® chọn dao phay Flat Bảng Tool Management:
phay-cnc-sscnc-54
Nhấn Add–> chọn dao Flat –> thiết lập thông số đường kính và chiều dài –> các thông số khác để mặc định –> nhấn OK.
Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao.
phay-cnc-sscnc-55
Chú ý:
–   Nên bấm ( phay-cnc-sscnc-56 )tạo File chương trình NC mới (New NCcode)
phay-cnc-sscnc-57
Bước 4: 
Chọn kiểu gá (êtô), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi).
phay-cnc-sscnc-58
–   Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy –>OK.
Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:
Trong chế độ     phay-cnc-sscnc-19  HNDL (MPG): nhấn    phay-cnc-sscnc-59   (spindle CW) để trục chính quay theo chiều kim đồng hồ.
Trong chế độ    phay-cnc-sscnc-19   HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, -> POS -> REL -> Nhập Y
-> nhấn ORIGIN -> Thấy tại tọa độ Y chuyển về “0” (chỉnh tay qua phay-cnc-sscnc-20 để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó) -> nhấn nút OFFSET -> WORK -> nhấn Y0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương Y)->lùi Y (Y<0 khi phôi chạy theo-Y)
phay-cnc-sscnc-60
phay-cnc-sscnc-61
phay-cnc-sscnc-62
Tương tự, Trong chế độ phay-cnc-sscnc-19      HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, -> POS -> REL-
>Nhập X->nhấn ORIGIN -> Thấy tại tọa độ X chuyển về“0” (chỉnh tay qua phay-cnc-sscnc-20 để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó)-> nhấn nút OFFSET->WORK->nhấn X0. đến nút MEASUR 3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương X) -> lùi X (X > 0 khi phôi chạy theo +X)
phay-cnc-sscnc-63
phay-cnc-sscnc-64
Trong chế độ  phay-cnc-sscnc-19    HNDL(MPG)OFFSET->GEOM(H)->xác định Z (trục chính quay -SPD. CW)
Trong chế độ      phay-cnc-sscnc-19    HNDL(MPG)POS->ALL->Machine (nhớ tọa độ Z tại MACHINE: Ví dụ: – 54,083)
Trở lại, OFFSET -> Tại vị trí NO (ví dụ NO 001) -> nhập tọa độ Z nhớ trước đó (- 54,083) -> INPUT -> lùi Z (Z > 0 khi dao chạy theo +Z)
Kết hợp dùng tay quay  phay-cnc-sscnc-65
 
Chú ý:
–   Các bước xác định tọa độ phôi ở trên chỉ áp dụng cho thực tế, còn đối với phần mềm SSCNC, trong bước xác định tọa độ phôi, chỉ cần khai báo phôi và vị trí tọa độ phôi là đủ.
phay-cnc-sscnc-66
–   Với giá trị 121 là chiều dài của dao phay.
Cách thiết lập nhanh tọa độ phôi
+ Trong chế độ    phay-cnc-sscnc-19    HNDL (MPG): điều chỉnh vị trí của dao,  ->POS  -> REL  ->Nhập X hoặc Y hoặc Z  -> nhấn ORIGIN.
phay-cnc-sscnc-67
Trong chế độ phay-cnc-sscnc-19 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET ->WORK -> Tại 00 (EXT) -> tương   ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z -> nhập 0. ->INPUT
phay-cnc-sscnc-68
Trong chế độ   phay-cnc-sscnc-19 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET  -> WORK  -> Tại 01 (G54) -> tương   ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z  -> [nhập X0.  -> MEASUR] hoặc [nhập Y0.  -> MEASUR] hoặc [nhập Z0.  ->MEASUR] – Trong trường hợp này ta không cần phải nhớ tọa độ (MACHINE)
phay-cnc-sscnc-69
–  Tại POS -> nhấn ORIGIN
–  Tại 00 (EXT): nên thiết lập giá trị của X, Y, Z = 0 [0. -> INPUT] – Tại 01 (G54): thiết lập giá trị của X, Y, Z bằng cách nhấn MEASUR [~0. ->MEASUR]  – Kiểm tra lại thiết lập gốc tọa độ phôi
–   Chọn Mode selection về vị trí MDI phay-cnc-sscnc-70  để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block -> nhấn nút PROG -> nhấn MDI -> Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  phay-cnc-sscnc-71 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
–   Viết dòng lệnh sau: T01 M6; ->INSERT -> M03 S1000; -> INSERT -> G00 G54 X0. Y0.;-> INSERT -> G43 H1 Z100.; M30; -> INSERT ->Nhấn lần lượt CYCLE START ->Trục chính quay -> quan sát vị trí đã thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.
Chú ý: Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  phay-cnc-sscnc-71 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
phay-cnc-sscnc-72
Bước 5: Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
–   Đưa về chế độ REF, nhấn Z -> X và Y nhằm đưa về HOME.
–   Nhấn (   phay-cnc-sscnc-73   ) để đóng cửa máy (Close machinedoor)
Bước 6: Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-26    (EDI) để hiệu chỉnh các thông số.
Bước 7: Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Bước 8: Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công
Chọn Mode selection về vị trí    phay-cnc-sscnc-26    (EDI) -> nhấn nút PROG -> PRGRM -> OPRT  phay-cnc-sscnc-34 (F.SRH)-> READ-> EXEC -> chọn chương trình đã lập trình có sẵn -> Open ->nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới.
phay-cnc-sscnc-74
Bước 9: Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:
Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-26    (EDI) ->Offset -> WEAR (H) chọn số thứ tự dao N001
-> nhập 0.-> INPUT.
Bước 10: 
Chọn Mode selection về vị trí  phay-cnc-sscnc-28 (AUTO) ->nhấn tắt SingleBlock   phay-cnc-sscnc-76 để tắt chạy từng câu lệnh nhấn  phay-cnc-sscnc-77 (CYCLE START) -> máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập.
phay-cnc-sscnc-78
phay-cnc-sscnc-79
BẢNG THÔNG SỐ DAO
phay-cnc-sscnc-80
phay-cnc-sscnc-81
phay-cnc-sscnc-82
phay-cnc-sscnc-83
phay-cnc-sscnc-84
phay-cnc-sscnc-85
phay-cnc-sscnc-86
phay-cnc-sscnc-87
phay-cnc-sscnc-88
 
These reviews can give you a write my paper for me pretty decent idea of the quality of teaching provided in the classes.