Gia công phay CNC_Bài 3: Phương pháp vận hành CNC

PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH CNC
Máy phay CNC ảo (SSCNC) 
Nhấn đúp vào biểu tượng phần mềm SSCNC–> phay-cnc-1
Giao diện lựa chọn loại máy CNC ảo xuất hiện –>CNC system–> FANUC 0iM (Máy Phay CNC ảo) –> Run –> Giao diện máy Phay CNC ảo. phay-cnc-2
Giao diện máy Phay CNC ảo phay-cnc-3 Bước 1 : Mở máy 
Bật nút công tắc mở máy (núm tròn đỏ to phía trên bên trái).
phay-cnc-4
Bước 2: Đưa về điểm chuẩn của máy
Chọn Mode selection về vị trí REF phay-cnc-5  để điều chỉnh tọa độ chuẩn của máy, sau đó nhấn các nút X, Y, Z để dịch chuyển bàn máy, lúc đó bàn máy và trục dao sẽ tự động chạy về vị trí điểm chuẩn của máy (nên bấm Z trước ® rồi bấm X và Y).
Bước 3: Chọn dao
Chọn dao bằng cách ấn vào nút chọn dao  phay-cnc-6 Trong bài tập thực hành trên, chỉ thực hiện gia công phay Contour ® chọn dao phay Flat Bảng Tool Management: phay-cnc-7 Nhấn Add ® chọn dao Flat –> thiết lập thông số đường kính và chiều dài –> các thông số khác để mặc định–> nhấn OK. Nhấn Mount Tool để gá dao vào mâm dao. phay-cnc-9
Chú ý:
–   Nên bấm  phay-cnc-10 tạo File chương trình NC mới (New NC code) phay-cnc-11 phay-cnc-12 Bước 4: Gá phôi
Chọn kiểu gá (êtô), kích thước phôi, vị trí phôi trên bàn máy, chọn điểm 0 – gốc tọa độ cho chi tiết (nên chọn sao cho hệ tọa độ màu đỏ trùng với gốc tọa độ phôi). phay-cnc-13 –   Thiết lập phôi, kiểu gá như trên, vị trí phôi trên bàn máy→OK.
Thiết lập gốc tọa độ cho chi tiết:
Trong chế độ  phay-cnc-14          (spindle CW) để trục chính quay theo chiều kim đồng hồ.
Trong chế độ phay-cnc-15 : di chuyển dao chạm bề mặt phôi,→POS→REL→NhậpY→ nhấn ORIGIN→Thấy tại tọa độ Y chuyển về“0”(chỉnh tay qua phay-cnc-47 để đỉnh dao trên bềmặt mà dao chạm trước đó) → nhấn nút OFFSET→WORK→nhấn Y0. đến nút MEASUR3 lần (nếu có  thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương Y) -> lùi Y (Y < 0 khi phôi chạy theo -Y) phay-cnc-16 phay-cnc-17 phay-cnc-18
Tương tự, Trong chế độ phay-cnc-23 HNDL (MPG): di chuyển dao chạm bề mặt phôi, → POS → REL → Nhập X→nhấn ORIGIN→Thấy tại tọa độ X chuyển về “0” (chỉnh tay qua phay-cnc-47 để đỉnh dao trên bề mặt mà dao chạm trước đó) → nhấn nút OFFSET → WORK → nhấn X0. đến nút MEASUR3 lần (nếu có thay đổi tọa độ trên hình thì đang cài đặt sai theo phương X) → lùi X (X > 0 khi phôi chạy theo+X) phay-cnc-20 Trong chế độ     phay-cnc-23     HNDL (MPG): OFFSET → GEOM (H) → xác định Z (trục chính quay – SPD. CW)
Trong chế độ       phay-cnc-23   HNDL(MPG)POS → ALL->→Machine (nhớ tọa độ Z tại MACHINE: Vídụ: – 54,083)
Trở lại, OFFSET → Tại vị trí NO (ví dụ NO 001)→nhập tọa độ Z nhớ trước đó (- 54,083) → INPUT ® lùi Z (Z > 0 khi dao chạy theo +Z)
Kết hợp dùng tay quay  phay-cnc-21
Chú ý:
–   Các bước xác định tọa độ phôi ở trên chỉ áp dụng cho thực tế, còn đối với phần mềm SSCNC, trong bước xác định tọa độ phôi, chỉ cần khai báo phôi và vị trí tọa độ phôi là đủ.
phay-cnc-22
–   Với giá trị 121 là chiều dài của dao phay.
– Cách thiết lập nhanh tọa độ phôi:
+ Trong chế độ   phay-cnc-23       HNDL (MPG): điều chỉnh vị trí của dao,  →  POS →  REL  → Nhập X hoặc Y hoặc Z  → nhấn ORIGIN. phay-cnc-24
Trong chế độ phay-cnc-23 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET→ WORK→Tại 00 (EXT)→ tương ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z → nhập 0. →INPUT phay-cnc-25
Trong chế độ phay-cnc-23 HNDL (MPG): nhấn nút OFFSET →  WORK →  Tại 01 (G54) →  tương ứng với vị trí của X hoặc Y hoặc Z →  [nhập X0. →  MEASUR] hoặc [nhập Y0. →  MEASUR] hoặc [nhập Z0. →  MEASUR] –   Trong trường hợp này ta không cần phải nhớ tọa độ (MACHINE) phay-cnc-26
– Tại POS → nhấn ORIGIN
–  Tại 00 (EXT): nên thiết lập giá trị của X, Y, Z = 0 [0. →INPUT] -Tại 01 (G54): thiết lập giá trị của X, Y, Z bằng cách nhấn MEASUR [X0.,Y0.,Z0. MEASUR] – Kiểm tra lại thiết lập gốc tọa độ phôi
–   Chọn Mode selection về vị trí MDI phay-cnc-27  để chạy từng câu lệnh, lập trình câu lệnh không lưu lại Block  → nhấn nút PROG → nhấn MDI →Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành  phay-cnc-28 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
–   Viết dòng lệnh sau: T01 M6;  →INSERT  →M03 S1000;  → INSERT  → G00 G54 X0. Y0.; → INSERT → G43 H1 Z100.; M30;  → INSERT  → Nhấn lần lượt CYCLE START → Trục chính quay  → quan sát vị trí đã thiết lập gốc tọa độ 0 cho chi tiết.
Chú ý: Nhấn Khóa bảo vệ chế độ vận hành phay-cnc-28 để có thể cài đặt và chỉnh sửa chương trình.
phay-cnc-29
Bước 5: Đóng của máy
Sau khi gá chi tiết, chọn dao, gốc tọa độ 0 cho chi tiết, đóng cửa máy lại (bằng cách ấn nút đóng cửa máy).
–   Đưa về chế độ REF, nhấn Z → X và Y nhằm đưa về HOME.
–   Nhấn  phay-cnc-30  đóng cửa máy (Close machinedoor)Bước 6: Hiệu chỉnh các thông số
Chọn Mode selection về vị trí     phay-cnc-31   (EDI) để hiệu chỉnh các thông số. Bước 7:  Bù dao an toàn
  Chọn nút Offset Seting để chọn chế độ bù chiều dài dao và đường kính dao.
Bước 8: Đổ chương trình vào máy CNC
Chọn nút PROG ở bảng điều khiển để chọn chương trình gia công
Chọn Mode selection vềvị trí     phay-cnc-31    (EDI) → nhấn nút PROG→ PRGRM → OPRT  phay-cnc-48 →(F.SRH)→READ→EXEC→ chọn chương trình đã lập trình có sẵn →Open→nhìn G code trên cây chương trình sẽ thấy xuất hiện đoạn G Code mới. phay-cnc-33 Bước 9: Bù dao cho gia công
  Chọn nút Offset Seting (ở bảng điều khiển) để chọn điểm 0 cho chương trình Sau khi kiểm tra đường chạy dao an toàn, ta làm tiếp như sau:
Chọn Mode selection về vị trí    phay-cnc-31   (EDI) ® Offset→WEAR (H) chọn số thứ tự dao N001→nhập 0. →INPUT.
Bước 10: Gia công 
Chọn Mode selection về vị trí    phay-cnc-34    (AUTO) → nhấn tắt Single Block phay-cnc-35 để tắt chạy từng câu lệnh→nhấn phay-cnc-36  (CYCLE START) →máy gia công chi tiết theo chương trình đã lập. phay-cnc-37 phay-cnc-38 Máy phay
Phần này tương tự như Phần 3 mục 1, tuy nhiên cần lưu ý các mục sau:
Gá dao
Gá đài dao vào trục chính
Bước 1: Nhấn M19 (Lock trục chính) → Cycle Start     phay-cnc-49
Cách thiết lập chương trình gia công 
Thiết lập trong I/O Channel (Trong chế độ    phay-cnc-41    MDI: OFFSET→Setting):
0: cáp RS232
4: Card
5: LAN
17: USB (dung lượng phay-cnc-52 )
Xem chương trình có sẵn
phay-cnc-31  Edit Mode  → Prog  → DIR  → trên màn hình xuất hiện các chương trình đã lưu. Kiểm tra chương trình trên USB, Cáp
phay-cnc-31  Edit Mode  → Prog → phay-cnc-53
 
Tạo chương trình (đặt tên chương trình):
phay-cnc-31  EditMode →Prog → nhập OXXXX (2X đầu nên khác số 8 và 9 vì 8 và 9 dành cho chương trình mặc định) ( → BG END)  →BG EDIT  → EDIT  →EXEC
Gọi chương trình hiện hành (@)
phay-cnc-31  Edit Mode →Prog →Nhập lạiOXXXX (đã có) →BGEDIT  →OSRH →thấy →OXXXX
Đỗ chương trình từ máy ra USB/ Thẻ nhớ
phay-cnc-31  Edit Mode → Prog  → Program  → DIR  → OPRT  →++  →F OUTPUT  →nhập tên → NAME  → EXEC.
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset  → Setting  → I/O channel
Có thể dùng tên file hoặc số thứ tự “NO” để nhập)
Đỗ chương trình từ USB/ Thẻ nhớ vào máy
Bước 1:     phay-cnc-31    Edit Mode →Prog →Program →DIR →OPRT →+ →Device →Chọn bộ nhớ USB/ thẻ nhớ.
Bước 2:      phay-cnc-31  Edit Mode  → Prog  → Program  → DIR  → OPRT  → ++  → F INPUT  → nhập tên → F NAME  →EXEC.
(Chú ý: Xem giá trị thiết lập tại Offset  → Setting  → I/O Channel
Có thể dùng tên file hoặc số thứ tự “NO” để nhập)
Xóa chương trình đang lưu
Trong chế độ    phay-cnc-31  EDI: Prog  → OPRT  → +  → Nhập tên chương trình cần xóa  →DELETE
Hiển thị chương trình đang lưu
Trong chế độ EDI: Prog  →DIR
Chú ý:
Có thể xem chương trình hiện hành trên góc bên phải phía trên màn hình C Input:
Input: thực hiện gia công theo giá trị thiết lập
+ Input: thực hiện gia công theo giá trị cộng dồn.
Dùng Cimco V7 đỗ chương trình từ máy phay sang máy tính bằng cáp RS232
A/ Thiết lập trên phần mềm Cimco V7
Bước 1: Cài đặt phần mềm Cimco V7.
Bước 2: Khởi động Cimco
Bước 3: Thiết lập trên máy tính Chọn cổng: Click chuột phải vào Máy tính trên màn hình Desktop → Manager → Devide Manager → Ports (COM & LPT) (trên cây thư mục) -> xem và nhớ cổng COM kết nối với máy tính (Ví dụ: COM5).
phay-cnc-42
Bước 4: Thiết lập trên phần mềm Cimco
Trong giao diện phần mềm Cimco V7 →TAB Transmission→Ribbon Setup→DNC Setup(Hình bên trái) → Setup (Hình bên phải) phay-cnc-43 Trong Tab Serial port settings → tùy chọn Port: chọn COM5 (cổng COM kết nối với máy tính) + các tùy chọn khác nên để mặc định.
B/ Đỗ chương trình
B_1 Đỗ chương trình từ máy máy tính sang CNC
Bước 1: Thiết lập trên máy CNC
Edit Mode  phay-cnc-31    → Prog → Program → OPRT → ++ → I/O → F INPUT → ECEX → Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:
–   Mở Cimco V7 → mở file cần gửi → Ribbon Transmission → Send →OK
–   Mở Cimco V7 →  mở file cần gửi → Ribbon Transmission → Send File → chọn File →Open
B_2 Đỗ chương trình từ máy CNC sang máy tính
Bước 1: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7:
Mở Cimco V7 → mở file cần gửi → Ribbon Transmission → Receive
Bước 2: Thiết lập trên máy CNC
Edit Mode → Prog → Chọn chương trình cần lấy (Nhập lại tên OXXX) → OPRT → ++ → I/O → F OUTPUT → ECEX → Chờ chương trình đỗ qua từ Cimco V7
B_3 Chạy chương trình trực tiếp trên máy tính và đỗ vào máy CNC   
Bước 1: Thiết lập trên máy CNC
DNC Mode  phay-cnc-44         → Prog→ Check→ (SingleBlock)→ CycleStart→ chờ chương trình từ máy tính đỗ qua
Bước 2: Thiết lập trên phần mềm Cimco V7 Mở Cimco V7 →  mở file cần chạy →  Ribbon Transmission →  Send
Bước 3: Bỏ chọn Single Block →  Cycle Start.
Chú ý: Khi đỗ chương trình từ Cimco V7 qua máy →  tại màn hình CNC →  kiểm tra các mã sau:
–   Tìm (Ctrl F) và sửa dao T … →  TX trùng với dao được thiết lập trên máy phay CNC.
–   Tìm (Ctrl F) và sửa H… → HX –   G54 (vì máy xuất ra chỉ theo G54), nếu cài đặt tọa độ theo G56, …thì phải sửa G54 thành G56…
– Thêm mã lệnh G40, G41 hoặc G42 vào đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trù bán kính dao (Đối với các chương trình Gcode xuất tự động từ các phần mềm chuyên dùng thì trong Gcode này nếu không có các mã lệnh G40, G41. G42, do đó ta phải thêm các mã lệnh này vào chương trình xuất tự động).
+ Đầu đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trù bán kính dao: Thêm mã lệnh G41 hoặc G42 để máy CNC có thể nhận biết bù trừ bán kính và khi người vận hành thiết lập giá trị khác 0 trong phần Offset [WEAR(D)] thì máy CNC sẽ bù trù bán kính.
N30 T1 M06;
N35 S1000 M03;
N40 G54; N45 M08;
N55 G00 X-58.926 Y16.625;
N57 G01 G42 D1 ;(thiết lập bù bán kính dao) – (để thiết lập lượng bù bao nhiêu thì vào thiết lập trong Offset [WEAR(D)] của máy CNC)
N60 G43 Z10. H01; (G43, H01 ở đây là do chương trình Gcode đã tự động xuất ra)
…………………. (lưu ý: phần chữ đậm T1; D1; H01 1 = NO – vị trí dao đang thiết lập)
+Cuối đoạn chương trình đối với nguyên công nào cần bù trù bán kính dao: Thêm mã lệnh G40 để hủy lệnh bù trù bán kính (khi không sử dụng G40 để hủy lệnh bù trù bán kính dao thì các nguyên công sau đó sẽ vẫn tự động có bù trù bán kính dao -> sai lệch về dung sai chi tiết).
10365 G01 G40; (xoá D offset)
N10367 Z5.;
N10370 G00 Z10.;
N10380 M09;
N10385 G28 G91 Z0.;
N10390 G28 X0. Y0.;
N10395M30;
%
–   Z (xem lượng ăn dao xuống có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao và phôi)
–   F (lượng tiên dao có đột ngột gây ảnh hưởng đến dao và phôi)
–   S (tốc độ quay của trục chính)
–   Đoạn chương trình mà máy tính xuất ra thường kèm theo những chú thích→ bỏ những chú thích không cần thiết này trước khi đỗ vào máy CNC)
Cách hiệu chỉnh dao
Thông thường điểm chuẩn của chương trình thường tính từ đài gá dao, vì vậy khi gắn dao vào ta phải nù chiều dài dao, với các dao khác nhau có chiều dài khác nhau ta phải nhập các vị trí bù chiều dài khác nhau. Vào Offet Seting ở bảng điều khiển, chọn nút trắng phía dưới chữ Offset rồi chọn kích thước bù dao ở các vị trí khác nhau.
Geom (H): Thiết lập tọa độ phôi theo phương Z.
Wear (H): Bù dung sai dao theo phương Z [Bù xét trên điểm mà GEOM (H) đã thiết lập trước đó, WEAR phụ thuộc GEOM (H)] Geom (D): Thiết lập bán kính dao trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.
Wear (D) là bù dung sai bán kính dao khi đo dao thực tế so với bán kính dao thiết lập trong lập trình bằng tay có mã lệnh G41, G42.
–   Xét G41: Đường tâm dao A ở về phía bên trái so với đường chạy dao C phay-cnc-45 phay-cnc-46

Experience in teaching teachers who have some experience of teaching before, have an upper edge over the inexperienced https://essaydragon.com/ teachers, as they know how things work and can explain things in a better and clearer way to you.