Gia công lòng khuôn trên NX


1. Gia công thô, bán tinh
   + Cavity milling : Tạo chương trình gia công thô tự động
   + Flung milling : Tạo chương trình gia công thô với kiểu ăn dao flug
   + Tùy chọn IPW cho Cavity milling sử dụng trong gia công bán tính.
   + Các tùy chọn trong chuyển động cắt:
      Cut level : Xác định các lớp cắt, bước xuống dao tại mỗi lớp cắt.
      Thay đổi các chiến lược chạy dao.
      Thay đổi tùy chọn căt theo level hay theo vùng phù hợp với từng trường hợp
      Lựa chọn IPW hay Retool để tạo chương trình gia công bán tinh.
      Giới hạn vùng cắt
      Chia chương trình gia công theo thời gian, kiểm tra va chạm holder


2. Gia công tinh
   + Zlevel milling: Ứng dụng cho gia công các bề mặt dốc
      Steep angle: Xác định giới hạn bề mặt gia công dựa vào góc steep
      Cut between level:Cho phép gia công vùng phẳng giữa các level
      Xác định đường chuyển dao giữa các level liên tiếp
      Xác định hướng cắt nâng cao hiệu quả gia công
      Tùy chỉnh Zlevel, tối ưu hóa Zlevel


   + Strimline milling: Tạo chương trình gia công tinh dựa trên các đường dẫn, điểm điều khiển
      Tạo chương trình strimline tự động
      Tạo chương trình bằng cách xác định đường dẫn
      Thay đổi các tùy chọn point position
      Các tùy chọn điều khiển step over
      Các chiến lược chạy dao trong strimline
      Các tùy chọn projection vector


   + Fixed contour : Các chiến lược gia công tinh khác
      Surface area: Gia công các mặt với mặt điều khiển dạng lưới, các tùy chọn project kết hợp nâng cao hiệu quả gia công.
      Cuver point: Gia công theo điểm, đường
      Spiral : Gia công dạng soắn ốc
      Boundary : Gia công với vùng giới hạn
      Area milling: Gia công hầu hết các dạng bề mặt, đa dạng các phương án chạy dao, đa dạng phương án điều khiển step over
      Radial cut: Kiểu chạy dao zig và zigzag hướng tâm
      Toolpath: Tạo chương trình gia công dựa trên dữ liệu hình học của đường chạy dao khác.
      Folow cut: Đường chạy dao tinh góc giữa các bề mặt

3. Gia công lỗ
   + Các chu trình khoan: Spot drill, peck drilling, Brackchip drilling…
   + Các chương trình phay lỗ : Hold milling

4. Tối ưu chương trình gia công

   + Mô phỏng gia công cắt vật liệu, mô phỏng với mô hình máy…
   + Tạo template cho gia công các chi tiết có tính lặp lại
   + Tạo Tool list với các chết độ cắt theo quy định công ty
   + Chỉnh sửa tạo mặc định output ổn định cho các máy của công ty
   + Tối ưu hóa tốc độc chạy dao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.