Gia công 2D trên NX


1. Tạo chương trình gia công tấm khuôn từ bản vẽ 2D
   + Create MCS : Tạo gốc tọa độ máy, tọa độ phôi…
   + Create Workpiece : Tạo phôi, định nghĩa phôi và chi tiết
   + Create Mill BND : Tạo và định nghĩa các vùng gia công, biên dạng gia công.
   + Create tool : Tạo dụng cụ gia công, lấy dụng cụ từ thư viện…
   + Create operation : Tạo chương trình gia công
       Face milling with boundaries : Tạo chương trình gia công mặt phẳng với việc với hạn vùng gia công.
       Planar mill : Tạo chương trình gia công thô, tinh 2D bằng cách định nghĩa vùng gia công.
       Cut pattern : Thay đổi các tùy chọn trong Planar mill để tạo chương trình gia công tinh các mặt bên, mặt đáy, góc bo.
       IPW and retool : Thực hiện các tùy chọn để loại bỏ phần phần liệu còn lại của bước gia công trước dựa trên dữ liệu IPW và dụng cụ


2. Tạo chương trình gia công các tấm khuôn ở dạng files 3D
   + Sử dụng các công cụ trên thực hiện lại việc gia công với chi tiết dạng files 3D
   + Create area mill : Chọn các mặt gia công. Quá trình tạo geometry trước giúp giảm thời gian chọn so với việc chọn đơn lẻ trong nhiều chương trình
   + Create operation:
      Floor and Wall : Gia công thô, tinh bằng cách chọn các mặt đáy và mặt bên
      Floor and Wall with IPW : Ứng ụng cho Floor and Wall tạo chương trình gia công tự động tính toán lượng ăn dao dựa trên bước gia công trước


3. Quản lý các tùy chọn khác trong gia công 2D
   + Các tùy chọn khi ăn dao :
      Cut direction, cut angle
      Xác định các giá trị tốc độ ăn dao, tốc độ trục chính
      Alow undercuting, add finish pass
      Stock, intol, outtol
      Tạo góc coner nâng cao hiệu quả cho máy cao tốc………
   + Các tùy chọn chạy không
      Các tùy chọn xác định vào ra dao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.