Gá lắp và xác lập chi tiết

Quyết định kế tiếp trong quy hoạch chương trình liên quan đến sự gá lắp và xác lập chi tiết

phương pháp gá lắp phôi, giá đỡ dụng cụ cắt, đồ gá và định vị, số nguyên công cần thiết để hoàn tất quy trình công nghệ, vị trí để chọn sự bắt đầu chương trình (chuẩn gia công),… Sự xác lập này là rất cần thiết và phải được thực hiện một cách hiệu quả.

Một số kiểu máy được thiết kế để giảm thời gian xác lập. Các trung tâm gia công nhiều trục hoặc máy tiện có thể gia công đồng thời hai hoặc nhiều chi tiết. Các tính năng đặc biệt chẳng hạn cấp phôi thanh trên máy tiện, tự động đổi dao, gá lắp kép trên bàn máy, … đều nhằm giảm thời gian gia công và tăng nãng suất cắt gọt.

Bảng xác lập

Tại giai đoạn quy hoạch lập trình này, sau khi quyết định sự xác lập, cần xây dựng bảng xác lập. Bảng này có thể là phác thảo đơn giản, được thiết kế chủ yếu để sứ dụng tại máy, nêu rỏ sự định hướng phôi khi lắp vào đồ gá, chỉ số điều chỉnh dao do liên quan với các yêu cầu đặc thù được thiết lập trong khi quy hoạch các bước trong chương trình (chắng hạn vị trí kẹp chặt, kích thước kẹp rút,…). Bảng xác lập và bảng dụng cụ cắt có thể kết hợp thành một bảng thông tin chung. Hầu hết cẩc nhà lập trình đều có bảng riêng tùy theo kinh nghiệm của họ.

QUYẾT ĐỊNH CỒI\IG NGHỆ

Bước kế tiếp trong quy hoạch chương trình CNC là chọn tốc độ trục chính, lượng ăn dao, chiều sâu cắt, chất làm nguội,… Tất cả các yếu tô” đã xét đều có ảnh hưởng đến sự gia công. Ví dụ, khoảng tốc độ trục chính khả dụng là cố định đốì với máy CNC bất kỳ, nhưng kích cỡ dao cắt và loại vật liệu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và lượng ăn dao, công suất của máy công cụ sẽ giúp xác định lượng kim loại được cắt gọt một cách an toàn, … Các yếu tô’ khác, ảnh hưởng đến thiết kế chương trình, bao gồm độ cứng vững gá lắp, chiều dài dao cắt, vật liệu dao cắt, … Bạn không nên bỏ qua sự lựa chọn dung dịch làm nguội và chất bôi trơn, chúng là các yếu tô’ quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giaxông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.