Đường kính dao cực đại

Đường kính dao cực đại, có thể sử dụng mà không cần các xem xét đặc biệt, là do nhà chế tạo máy công cụ quy định, với giả thiết đường kính cực đại của cỡ dao xác định có thể được sử dụng trong từng ổ dao của hộp chứa dao. Nhiều nhà chế tạo máy cho phép sử dụng đường kính dao hơi lớn hơn với điều kiện hai ổ dao kế cận đều rỗng (Hình 13.5).

 

13.5

Hình 13.5. Hai ổ kế cận phải rỗng nếu dùng dao có đường kính lớn.

Ví dụ, đặc tính kỹ thuật của máy cho phép đường kính dao cực đại với các dao kế cận là 4 inch (100mm) Nếu cả hai ổ dao kế cận đều rỗng, đường kính dao cực đại có thể đến 5.9 inch (150mm). Bằng cách dùng các dao cắt lớn hơn đường kính theo quy định, số lượng dao thực sự trong ổ dao sẽ giảm tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.