DỪNG TRỤC CHÍNH

Nói chung, hầu hết các nguyên công đều đòi hỏi trục chính quay với tốc độ xác định. Ví dụ, trước khi lập trình sự thay dao hoặc đảo chiều chi tiết ở giữa chương trình, bạn cần dừng trục chính. Trục chính cũng phải dừng lại trong quá trình gia công ren bằng taro và ở cuối chương trình. Một số hàm M sẽ dừng quay trục chính một cách tự động (các hàm M00, MOI, M02, và M30). Sự quay trục chính cũng sẽ tự động dừng lại trong một số chu kỳ cố định. Để kiểm soát toàn bộ chương trình, sự dừng trục chính phải được chuyên biệt trong chương trình. Trong khi lập trình, bạn không nên tính đến các hàm khác để dừng trục chính. Có một hàm đặc biệt để dừng trục chính trong chương trình.

Để dừng quay trục chính, bạn hãy dùng hàm M05. Hàm này sẽ dừng quay trục chính thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Do hàm M05 chỉ dừng trục chính (khác với các hàm khác cũng dừng trục chính như MOO, MOI, M02, M30, …), hàm M05 được dùng trong các tình huống, cần dừng trục chính mà không tác động đến mọi hoạt động khác đã được lập trình. Các ví dụ bao gồm đổi chiều khi tarô ren, chuyển động dao cắt đến vị trí phân độ, vị trí thay ổ dao, hoặc sau khi trả về zero máy, tùy theo nguyên công cụ thể. Bạn không cần hàm M05, khi sử dụng một trong các hàm M khác tự động dừng trục chính. Mặt khác, thứ tự của M05 trong block không quá nghiêm ngặt. Phương pháp này có thể làm cho chương trình hơi dài hơn nhưng dễ hiểu và dễ đọc hơn, đặc biệt đối với người vận hành CNC còn ít kinh nghiệm.

Hàm dừng trục chính có thể được lập trình trong block riêng, ví dụ:

N120 MO5

hoặc trong block chương trình có chuyển động dao cắt, chẳng hạn:

N120 21.0 MO5

Chuyển động này luôn luôn hoàn tất trước, sau đó trục chính sẽ dừng lại. Đây là tính năng an toàn được xây dựng bên trong hệ điều khiển. Bạn cần nhớ lập trình M03 hoặc M04 để khôi phục chiều quay trục chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.