Dụng cụ phụ trên máy công cụ cnc

Dụng cụ phụ trên máy công cụ cnc

Kết cấu của dụng cụ phụ dùng trên máy CNC được xác định bằng hình dáng và kích thước đồ gá dụng cụ cắt trên nó và để gá nó trên máy.

Dụng cụ phu trên máy CNC phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

– Phải đảm bảo gá dao với độ chính xác cao.

– Phải đủ độ cứng vững và có khả năng chống rung động.

– Cho phép điều chỉnh vị trí của lưỡi cắt

– Có kết cấu đơn giản và sử dụng thuận tiện.

5.1. Dụng cụ phụ trên máy tiện CNC .

Dao tiện trên máy CNC được định-vị và kẹp chặt ở các đài gá dao, ở đầu rơvônve hoặc thông qua  cơ cấu trung gian (cũng được gọi là dụng cụ phụ)

Khi gá dao trên máy CNC, dao có thể được hiệu chỉnh với một kích thước xác định trước nếu sử dụng cơ cấu điều chỉnh. Ví dụ. cơ cấu điều chỉnh là các vít ở mặt đầu và mặt bên của dao, kể cả mặt đầu của dao khoan.

Hình 5.1 là ví dụ hiệu chính kích thước của dao. Dao được hiệu chinh với các kích thước w x ‘ và w’ (hoặc là Wx’ + xKN và w’ + zKN) xác định vị trí đỉnh p của nó tương đối so với điểm chuẩn của máy F. hay nói cách khác là nó xác định chiều nhô ra của dao Wx và Wz. Các giá trị Wx và Wz sẽ được tính đến.khi lập trình. Đương nhiên vị trí các bể mặt chuẩn Ax và Az (hình 5.1b) tương đối so với điểm chuẩn của máy F được xác định trước và cố định cho từng loại máy (nghĩa là các kích thước biết trước xFN và zFN).

5.2. Dụng cụ phụ trên máy phay CNC, máy khoan CNC và máy doa CNC.

5.2.1. Hệ thng thay dao bằng tay.

Cơ sở của hệ thống thay dao bằng tay là mang rãnh trung gian thay đổi nhanh. Mang ranh trung gian cho phép thay đổi các dao bị mòn hoặc các dao khác loại khi thay đổi bề mặt gia công. Mang ranh trung gian thay đổi nhanh có chuôi côn vừa với lỗ côn của trục chính máy. Trên các máy khoan CNC có trục chính với lỗ côn Mooc nên người ta dùng mang ranh thay đổi nhanh và cơ cấu kẹp bằng bi (hình 5.2). Với mang ranh thay đổi nhanh như vậy có thể gá các mang ranh 3, 4, 5, 6, 7, và 9 có cùng một chuôi côn. Các mang ranh 3, 4, 5, 6, 7 và 9 gá các loại khác nhau. Khi cần thay đổi chiều dài của dao có thể thêm mang rãnh phụ số 8.

Kết cấu của mang ranh thay đổi nhanh đối với các máy khác nhau có thể khác nhau. Ví dụ, ở máy doa CNC mang ranh trung gian thay đổi nhanh có lỗ côn Mooc với độ côn 7:24. Với độ côn như vậy, mang ranh cho phép kẹp nhiều loại mang ranh và trục gá khác nhau, kể cả kẹp dao phay.

5.2.2. Dụng cụ phụ dùng cho thay dao tự động.

Các dụng cụ trên máy có thay dao tự động cũng giống như các dụng cụ trên máy thay dao bằng tay, nhưng cơ cấu gá dao của chúng lại khác nhau. Trục gá dao trên máy CNC (hình 5.3) có những bề mặt sau đây:

– Bề mặt 2 dùng để định vị trục gá dao trong trục chính của máy.

– Bề mặt 4 dùng để gá và kẹp chặt dụng cụ cắt.

– Bề mặt 3 dùng để thay dao tự động.

– Bể mặt 1 dùng để gá trục gá trong magazin (ổ chứa) dụng cụ.

Đường kính D2 (hình 5.3) xác định khoảng không gian để tay máy kẹp trục gá. Mặt côn (bề mặt 2) của trục gá có độ côn là 7:24, rãnh côn để tay máy kẹp trục gá (bề mặt 3) phải nhiệt luyện đạt độ cứng HRC 524-56. Hình 5.4 là sơ đồ thay dao tự động.