Dừng chương trình CNC tùy chọn

Hàm MOI là hàm dừng chương trình tùy chọn hoặc có điều kiện. Hàm này tương tự hàm M00 nhưng có một khác biệt. Khác với hàm M00, khi gặp hàm MOI trong chương trình, sự xử lý chương trình sè không dừng lại, trừ khi người vận hành can thiệp thông qua bảng điều khiển. Nút nhất hoặc công tắc chuyển đổi

Optional Stop trên bảng này có thể được xác lập ON hoặc OFF. Khi hàm MOI trong chương trình được thực thi, xác lập của công tắc này sẽ xác định chương trình tạm dừng hay tiếp tục thực thi:

Xác lập cồng tắc Optional Stop Kết quả của M01
ON Sự xử lý sẽdừng lại
OFF Sự xử lý sẽ khôngdừng lại

 

Nếu không có hàm MOI trong chương trình, xác lập của công tắc Optional Stop sẽ không có tác dụng. Nói chung công tắc này thường ở vị trí OFF trong sản xuất hàng loạt.

Khi hoạt động, hàm MOI ứng xử hoàn toàn tương tự như MOO. Chuyển động của tất cả các trục, sự quay trục chính, chức năng làm nguội, và sự thực thi chương trình đều tạm dừng. Lượng ăn dao, các xác lập tọa độ, xác lập tốc độ trục chính, … vẫn được giữ lại. Sự xử lý chương trình chỉ có thể tái kích hoạt bằng phím Cycle Start. Mọi nguyên tắc lập trình đối với hàm M00 đều có thể áp dụng cho MOI.

Ý tưởng tốt là lập trình hàm MOI ở cuối từng dụng cụ cắt, tiếp theo là dòng trắng không có dữ liệu. Nếu sự xử lý chương trình có thể tiếp tục mà không dừng lại, công tắc Optional Stop sẽ được xác lập theo OFF và không bị mất thời gian sản xuất. Nếu cần dừng chương trình tạm thời ở cuối dụng cụ cắt, công tắc này sẽ được xác lập theo ON và sự xử lý dừng lại ở cuối dao cắt đó. Tổn thất thời gian thường được đánh giá theo hoàn cảnh cụ thể, ví dụ, thay dao mới, kiểm tra kích thước hoặc độ bóng bề mặt chi tiết,…

Kết thúc chương trình

Mỗi chương trình đều phải có hàm đặc biệt xác định sự kết thúc chương trình hiện hành. Đối với mục đích này có hai hàm M khả dụng – M02 và M30. Hai hàm này tương tự nhau, nhưng có mục đích khác nhau. Hàm M02 sẽ kết thúc chương trình, nhưng không quay lại block thứ nhất ở đầu chương trình. Hàm M30 kết thúc chương trình, đồng thời quay trở lại đầu chương trình.

Khi bộ điều khiển đọc hàm kết thúc chương trình M02 hoặc M30, bộ này sẽ xóa mọi chuyển động trục, sự quay trục chính, chức năng làm nguội và thường cài đặt lại hệ thống theo các điều kiện mặc định. Trên một số bộ điều khiển sự cài đặt lại có thể là không tự động, nhà Lập trình cần chú ý điều đó.

Nếu chương trình kết thúc với hàm M02, bộ điều khiển vẫn ở phần kết thúc đó, sẵn sàng cho Cycle Start (khởi động chu kỳ) kế tiếp. Trên thiết bị CNC hiện đại, hoàn toàn không cần hàm M02, trừ tính tương thích ngược (với các hệ điều khiển cũ). Hàm này được sử dụng để bổ sung cho hàm M30 đối với các máy (chủ yếu là máy tiện NC) có đầu đọc băng từ mà không có cuộn băng, chỉ dùng băng từ vòng ngắn. Bộ kéo băng từ được đặt chung với đầu dẫn băng, tạo thành vòng kín. Khi chương trình hoàn tất, sự khởi đầu băng từ là ở cuối băng của chu kỳ đã qua, do đó không cần trả băng. Các băng dài không sử dụng vòng kín do đó phải có cuộn băng và M30.

M02 và M30

Trên hầu hết các bộ điều khiển hiện tại, tham số hệ thông có thể được xác lập với M02 có cùng ý nghĩa như M30. Xác lập này cho phép trở lại từ đầu chương trình (quay hoặc trả lại băng từ), rất hữu ích trong các tình huống sử dụng chương trình cũ trên máy có bộ điều khiển hiện đại không cần thực hiện các thay đổi (do tính tương thích ngược).

Tóm lại, nếu sự kết thúc chương trình được thực hiện bằng hàm M30, sự trả lại băng từ sẽ được thực hiện, nếu dùng hàm M02 sẽ không trả lại băng từ.

Khi viết chương trình, bạn cần bảo đảm block cuối cùng trong chương trình chỉ chứa M30 để kết thúc (block chuỗi thứ tự được phép khởi động block đó).

N65 .1.

N66 G91 628 xo YO

N67 M30                  (kết thúc chương trinh)

%

Trên một số bộ điều khiển, hàm M30 có thể được sử dụng cùng với chuyển động của các trục. Điều này là không nên\

N65 …

N66 G91 G28 xo YO M30 (Kết thúc ch. trình) %

Dấu phần trăm

Dấu phần trăm (%) sau M30 là mã dừng đặc biệt. Ký hiệu này kết thúc sự tải chương trình từ thiết bị ngoại vi. Dấu này còn được gọi là dấu kết thúc tập tin .

Kết thúc chương trình con

Hàm M cuối cùng để’ kết thúc chương trình là M99. Công dụng chính của hàm này là trong các chương trình con. Nói chung, hàm M99 sẽ kết thúc chương trình con và trở về sự xử lý của chương trình cũ. Nếu M99 được dùng trong chương trình tiêu chuẩn, sẽ tạo ra chương trình không có phần cuối. Trường hợp này được gọi là uòng (lặp) vô tận. Do đó M99 chỉ được dùng trong các chương trình con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.