Đồ gá phay

4.1 Định nghĩa và chức năng đồ gá:

4.1.1 Định nghĩa:

– Đồ gá là một loại trang bị công nghệ dùng để xác định vị trí của phôi so với dụng cụ cắt và giữ chặt phôi ở vị trí dưới tác dụng của lực cắt trong khi gia công.

4.1.2 Chức năng:

– Bảo đảm vị trí chính xác giữa phôi và dụng cụ cắt.

– Giảm thời gian phụ và thời gian máy.

– Tận dụng và mở rộng khả năng công nghệ của máy.

– Giảm cường độ lao động của công nhân.

– Giảm thấp yêu cầu bậc thợ.

4.2 Phân loại đồ gá:

4.2.1 Theo tính chất vạn năng:

– Đồ gá vạn năng: là đồ gá có thể sử dụng cho nhiều loại chi tiết khác nhau. Đồ gá vạn năng như vấu kẹp, êtô, đầu phân độ, bàn gá quay …

– Đồ gá chuyên dùng: là đồ gá chỉ duy nhất sử dụng cho một loại chi tiết.

Hình 4.1 Vấu kẹp

Hình 4.2 Êtô

Hình 4.3 Đầu phân độ

Hình 4.4 Bàn gá quay

4.2.2 Theo công dụng:

– Đồ gá gia công : đồ gá phay, đồ gá tiện, …

– Đồ gá lắp rắp.

– Đồ gá kiểm tra.

4.2.3 Theo nguyên tắc truyền lực kẹp:

– Đồ gá cơ khí.

– Đồ gá khí nén, thủy lực.

– Đồ gá điện từ.

– Đồ gá chất dẻo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.