Độ bóng bề mặt gia công

Độ chính xác của chi tiết đòi hỏi chất lượng độ bóng bề mặt xác định. Bản vẽ kỹ thuật nêu rõ độ bóng yêu cầu cho các bề mặt khác nhau của chi tiết. Các bản vẽ theo hệ Anh biểu thị độ bóng theo micro inch ỉ với 1 micro inch =

000001″ (một phần triệu inch). Bản vẽ hệ mét sử dụng đơn vị micron, với 1 micron =

001 mm (một phần nghìn mm), ký hiệu micron là ịi. Một số bản vẽ sử dụng các ký hiệu được nêu trên Hình 5.3.

Các yếu tô’ quan trọng tác động đến chất lượng bề mặt gồm tốc độ trục chính, lượng ăn dao, bán kính dụng cụ cắt và chiều sâu cắt. Nói chung, bán kính dao cắt càng lớn, lượng ăn dao càng chậm, độ bóng bề mặt càng cao. Thời gian chu kỳ sẽ dài hơn nhưng có thể bù lại bằng cách loại bớt các nguyên công kế tiếp, chẳng hạn mài tinh, mài rà, …

Chỉnh sửa bản vẽ

Phần quan trọng kế tiếp của bản vẽ, thường bị các nhà lập trình CNC bỏ qua, biểu thị các thay đổi kỹ thuật (được gọi là chỉnh sửa) được thực hiện trên bản vẽ. Sử dụng các sô’ hoặc các ký tự quy chiếu, người thiết kế sẽ nhận biết các thay đổi đó, thường với cả hai giá trị, cũ và mới, ví dụ:

REV. 3 / DIMENSION 5.75 WAS 5 . 65

Chĩ các thay đổi mới nhất là quan trọng đối với sự triển khai chương trình. Bạn cần bảo đảm chương trình không chỉ phản ánh thiết kế kỹ thuật hiện hành, mà CÒĨ1 có các ký hiệu rõ ràng để phân biệt với các phiên bản cũ của chương trình đó. Nhiều nhà lập trình giữ bản sao của bản vẽ chi tiết tương ứng chương trình trong các tập tinh do đó có thể tráiìh được sự hiểu nhầm sau này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.