Định dạng lập trình dao cắt

Định dạng lập trình đốì với hàm T được đùng trên các hệ thông phay phụ thuộc vào số lượng tối đa các dụng cụ cắt khả dụng đối với máy CNC. Hầu hết các trung tâm gia công đều có số dao dưới 100, dù các máy rất lớn có nhiều hộp chứa dao (với vài trăm dao). Trong các ví dụ dưới đây sẽ sử dụng hàm T hai chữ số, trong khoảng T01 đến T99.

Trong chương trình, lệnh T01 sẽ gọi dao được xác định trong bảng dụng cụ là dao số 1; T02 gọi dao số” 2; T20 gọi dao số 20, v.v… Có thể bỏ qua các số zero dứng trước, nếu cần thiết, chẳng hạn T01 có thể viết là Tl; T02 là T2,… Các chữ số zero đứng sau luôn luôn được ghi rõ, ví dụ T20 phải viết là T20, nếu bỏ qua chữ số zero này, hệ thông sẽ nhầm lẫn, không được viết T2 thay cho T20 (do T2 tương ứng T02, không phải là T20).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.