Điều kiện thay dao

Trước khi gọi hàm thay dao M06 trong chương trình, bạn cần tạo các điều kiện an toàn. Hầu hết các máy đều có đèn ở bảng điều khiển để quan sát dao cắt ở đúng vị trí thay dao.

Sự thay dao tự động và an toàn chi có thể xảy ra nếu thỏa các điều kiện dưới đây:

□     Các trục máy đểu trở vể zero

□     Trục chính phải lùi lại hoàn toàn

(a)Trong trục z tại zero máy đối với máy phay đứng

(b)Trong trục Y tại zero máy đối với máy phay ngang.

□     Các vị trí trục X và Y của dao phải được chọn ở vị trí hở.

□     Dao kế tiếp phải được chọn trước bằng hàm T.

Chương trình mẫu minh họa sự thay dao ở giữa chương trình (T03 thay cho TỎ2) được nêu trên các Hình 13.2 đến 13.4.

o   Chương trình minh họa

N51 …             (. . .TO2 IN SPINDLE)

N52 … TO3 ( … TO3 READY FOR TOOL CHANGE)

(MACHINING WITH T02) N7 5 GO 0 z 1. 0    (RETRACT FROM DEPTH)

N76 G28 Zl.o M05        (TO2 COMPLETED)

N77 M01                 (OPTIONAL STOP)

(BLANK LINE BETWEEN TOOLS)

N78 TO3     (TO3 CALL REPEATED)

N79M06       (TO2 OUT – TO3 IN THE SPINDLE)

N80 G90 G54 GOO X-18 . 56 Y14 . 43 S700 M03 T04 N81…         (MACHINING                            WITH TO3)

Trong ví dụ này, block N76 biểu thị kêt thúc gia công, sử dụng dao T02, dao T02 chuyển đến vị trí zero máy trên trục z, đồng thời dừng trục chính. Hàm dừng trục chính tùy chọn MOI được đưa vào block kế tiếp, N77.

 

13.2

Hình 13.2. Sự thay dao tự động (ATC) – Các block N51 đến N78 (trạng thái hiện hành)

 

13.3

Hình 13.3. Sự thay dao tự động (ATC) – block N79 (thực sự thay dao)

13.4

 

Hình 13.4. Sự thay dao tự động (ATC) – block N80 (dao kể tiếp ở vị trí chờ)

Trong block tiếp theo, N78, lặp lại sự gọi T03, điều này là không cần thiết, nhưng có thể rất hữu ích để sau này gọi lại dao cắt đó. Block N79 là sự thay dao thực sự. T02 trong trục chính sè được thay bằng T03 hiện đang ở vị trí chờ.

Cuối cùng trong block N80, chuyển động nhanh trong các trục X và Y biểu thị chuyển động thứ nhất của T03, với trục chính ON. Bạn hãy chú ý, T04 ở cucii block này. Để tiết kiệm thời gian, daó kế tiếp phải được đưa vào vị trí chờ ngay sau khi thay dao.

Ngoài ra, bạn cần chú ý khi T02 hoàn tất trong block N77, dao này vẫn còn trong trục chínhì Một số nhà lập trình không áp dụng phương pháp này. Nếu sự thay dao kết thúc ngay sau block G28 (trở về zero máy) và trước block MOI, sẽ khó khăn hơn cho người vận hành khi cần lặp lại dao mới vừa hoàn tất gia công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.