Điều khiển trục chính máy CNC

Cả hai kiểu máy CNC, trung tâm gia công và tiện, đều sử dụng sự quay trục chính khi cắt gọt vật liệu kim loại. Sự quay này có thể là của dụng cụ cắt (phay) hoặc chi tiết gia công (tiện). Trong cả hai trường hợp, hoạt động của trục chính và tốc độ ăn dao của dụng cụ cắt cần được điều khiển chặt chẽ bằng chương trình CNC. Máy CNC đòi hỏi các lệnh liên quan đến sự lựa chọn tốc độ thích hợp của trục chính và tốc độ ăn dao của nguyên công cụ thể.

Có nhiều phương pháp điều khiển trục chính và tốc độ cắt, chủ yếu phụ thuộc vào kiểu máy CNC và ứng dụng gia công. Chương này sẽ trình bày sự điều khiển trục chính và các ứng dụng lập trình.

HÀM TRỤC CHÍNH

Lệnh chương trình liên quan đến tốc độ trục chính được điều khiển trong hệ thống CNC bằng địa chỉ S. Định dạng lập trình của địa chỉ S thường trong khoảng 1 đến 9999 và không có dấu thập phân:

S1 đến S9999

Đối với nhiều máy CNC tốc độ cao, tôc độ trục chính có thể đến 5 chữ số, trong khoảng địa chỉ S:

Sl đến S99999

Khoảng tốc độ trục chính cực đại khả dụng trong bộ điều khiển phải luôn luôn lớn hơn khoảng tốc độ trục chính cao nhất của máy CNC. Hầu như mọi bộ điều khiển đều hỗ trợ khoảng tốc độ trục chính lớn hơn so với khoảng máy cho phép. Trong lập trình tốc độ trục chính, giới hạn này luôn luôn do máy, không phải do bộ điều khiển, đưa ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.