Điều chỉnh động học máy 5k32.

Máy 5k32 do Liên Xô chế tạo, là máy phay lăn răng bán tự động, chuyên dùng gia công bánh răng trụ, bánh vít với mmax = 10 ; Dmax 800. Máy còn có thể gia công được bánh xích, bánh cóc, trục then hoa… khi sử dụng các dao trục vít chuyên dùng. (Hình 3.20) mô tả sơ đồ truyền dẫn chuyển động của máy 5k32. Dựa vào sơ đồ động của máy có các hướng dẫn điều chỉnh động học trình bày dưới đây.

Điều chỉnh xích tốc độ :

xích tốc độ bắt đầu từ động cơ chính Ml, truyền dẫn chuyển động quay đến dao phay trục vít. Tốc độ quay của dao được xác định theo phương trình :

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh tốc độ theo công thức :

Hình 3.20 : Sơ đồ động máy 5k32

Điều chỉnh xích chạy dao đứng :

Khi gia công bánh răng trụ, cần điều chỉnh máy để nhận được chuyển động chạy dao đứng. Theo tính toán điều chỉnh lượng chạy dao vòng, xích liên kết từ bàn máy mang phôi đến vít me đứng theo phương trình điều chỉnh :

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh chạy dao theo công thức :

Các ly hợp điện từ M1, M2 trong hộp phân phối truyền động được phối hợp hoạt động để đảo chiều chạy dao(M2 đóng , M1 ngắt và ngược lại).

Điều chỉnh xích chạy dao hướng kính:

Khi li hợp M3 (đóng), xích liên kết từ bàn máy đến vít me hướng kính của máy được điều chỉnh trong trường hợp gia công bánh vít theo phương pháp dao hướng kính, theo phương trình động học sau:

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh chạy dao theo công thức :

Kết thúc quá trình ăn dao hướng kính, hệ thống điều khiển tự động ngắt li hợp M3 đồng thời phanh hoạt động để giữ nguyên vị trí của bàn máy cho đến khi kết thúc quá trình bao hình các bề mặt răng bánh vít.

Điều chỉnh xích chạy dao tiếp tuyến:

Trường hợp gia công bánh vít bằng dao phay trục vít đầu côn, dao bay hoặc gia công bánh răng bằng phương pháp ăn dao đường chéo, li hợp M4(đóng). Xích động học điều chỉnh lượng ăn dao tiếp tuyến được xác định theo phương trình:

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh chạy dao theo công thức :

Nhóm tỉ số truyền mở rộng phạm vi điều chỉnh chạy dao tiếp tuyến (io) gồm 3 tỉ số truyền sau:

 

Nhóm đảo chiều chạy dao tiếp tuyến: và 32/40 có công dụng xác định  chiều ăn dao phù hợp với chiều quay vi sai.

Điều chỉnh xích phân độ:

Điều chỉnh xích phân độ theo quan hệ động học của dao trục vít với bánh răng hay bánh vít được gia công trên máy. Xích tính toán điều chỉnh theo phương trình liên kết sau:

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh phân độ theo công thức :

*Có hai đầu trục để lắp bánh răng e, dùng để đảo chiều quay bàn máy khi gia công bánh vít xoắn phải hoặc xoắn trái.

Điều chỉnh xích vi sai khi gia công bánh răng nghiêng:

Xích vi sai xác định theo mối quan hệ động học tạo hình đường răng nghiêng của bánh răng. Điều chỉnh động học xích vi sai nhận được tương quan tỉ lệ chuyển động chạy dao đứng với thành phần quay vi sai của phôi. Xích tính toán điều chỉnh có phương trình sau:

Lưu ý rằng:

Chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh vi sai theo công thức :

Chiều quay vi sai của phôi và chiều chuyển động chạy dao liên quan đến hướng xoắn của đường răng. Kiểm tra chiều quay vi sai theo quy tắc tạo đường xoắn vít phải hoặc trái.

Gia công các bánh răng của bộ truyền bánh răng nghiêng, phải sử dụng cùng một bộ bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh vi sai, để chúng có cùng góc nghiêng đường răng.

Điều chỉnh xích vi sai gia công bánh vít, theo phương pháp ăn dao tiếp tuyến: Trong trường hợp này, xích vi sai xác định theo mối quan hệ động học của chuyển động chạy dao tiếp tuyến với thành phần quay vi sai của phôi. Xích tính toán điều chỉnh có phương trình sau:

Chuyển động chạy dao dọc trục của nó làm bánh răng nghiêng Z68 trên trục dao quay phụ. Lượng quay phụ này cũng ảnh hưởng tới công thức điều chỉnh xích vi sai. Vì vậy chọn bánh răng thay thế trong chạc điều chỉnh vi sai theo công thức :

Dấu cộng (+) trong công thức (3.17) ứng với trường hợp dao trục vít xoắn trái.
Dấu trừ dùng cho trường hợp dao trục vít xoắn phải.

Điều chỉnh xích vi sai gia công răng theo phương pháp chạy dao đường chéo

Gia công bánh răng theo phương pháp chạy dao đường chéo thực chất là kết hợp đồng thời chạy dao đứng và chạy dao dọc trục dao. Theo phương pháp này tuổi bền dao tăng lên đáng kể và dao trục vít mòn đều trên toàn bộ các răng dao do các răng đều tham gia quá trình cắt răng. Chất lượng gia công bề mặt răng cao vì đồng thời có hai nhóm động học bao hình biên dạng răng tham gia quá trình tạo hình răng. Trong trường hợp này, xích vi sai phải được điều chỉnh để tạo ra quan hệ tương quan giữa lượng chạy dao đứng và lượng chạy dao dọc trục với lượng quay phụ (vi sai) của phôi bánh răng. Theo nguyên lí cộng tác dụng, sử dụng công thức điều chỉnh xích vi sai sau:

Điều chỉnh máy gia công bánh răng có số răng là số nguyên tố lớn hơn 100

Trong thực tế, có yêu cầu chế tạo bánh răng có số răng là số nguyên tố lớn hơn 100, ví dụ như Z 101, Z103, Z107,…trên máy phay lăn răng. Việc chọn bánh răng thay thế điều chỉnh xích phân độ theo công thức điều chỉnh(3.15) dưới đây là không hiện thực vì máy 5k32 không có bánh răng thay thế Z>100 thỏa mãn phân số tối giản:

Trong trường hợp này cần điều chỉnh máy theo chế độ hiệu chỉnh. Trước hết, để chọn được bánh răng thay thế, tính toán điều chỉnh xích phân độ theo công thức:

Trong đó: ΔZ <1/10 – Gia số do người điều chỉnh đưa vào công thức tính, với mục đích để chọn được bánh răng thay thế của xích phân độ và xích vi sai. Theo (3.19) lượng di động tính toán xích phân độ theo điều chỉnh trên là:

Hay

Vì vậy phải hiệu chỉnh lại xích phân độ theo lượng di động tính toán:

 

Thực hiện hiệu chỉnh trên bằng cách điều chỉnh xích vi sai theo phương trình điều chỉnh động học:

Và chọn bánh răng thay thế chạc vi sai  theo công thức điều chỉnh động học:

Chú ý: Điều chỉnh máy theo chế độ hiệu chỉnh thì xích vi sai có chức năng hiệu chỉnh phân độ cho nên trên xích động học cần bỏ qua các khâu truyền động có trượt như các li hợp ma sát M1,M2,M4 trên hộp phân phối chuyển động. Bằng cách cố định li hợp M4 và sử dụng tỉ số truyền cố định trên chạc chạy dao

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.