Điều chỉnh động học máy 5A26

Máy 5A26 do Liên Xô chế tạo, là máy bào bánh răng côn răng thẳng theo phương pháp bao hình, bán tự động. Máy có khả năng gia công bánh răng côn có mmax=12 ; Dmax= 400. Máy sử dụng dao bào có profine dạng thanh răng sinh. bào răng trên cơ sở nhắc lại quá trình ăn khớp của bánh răng côn dẹt đỉnh với bánh răng côn. Sơ đồ động (Hình 4.13) mô tả các truyền dẫn chuyển động của máy 5A26. Dựa vào sơ đồ động của máy hướng dẫn điều chỉnh động học theo trình bày dưới đây.

Điều chỉnh xích truyền dẫn chuyển động chính: Chuyển động chính của dao bào răng được dẫn động từ động cơ (N=2,8 kW; n=1420 vòng/phút) theo xích truyền dẫn đến đĩa biên (3) với biên tay quay (2), con trượt (1) mang dao bào. Phương trình điều chỉnh theo số hành trình kép của dao:

Chọn bánh răng thay thế chạc điều chỉnh truyền dẫn chuyển động chính theo:

 

Điều chỉnh xích chạy dao: Chạy dao của máy được điều chỉnh theo chu kỳ gia công một răng. Tương ứng thời gian trục cam (10) quay được một vòng. Phương trình điều chỉnh xích chạy dao:

Chọn bánh răng thay thế điều chỉnh chạc chạy dao theo:

Điều chỉnh xích quay giá dao: Điều chỉnh theo góc quay lắc của giá dao. Cam K quay 1350 trong thời gian giá dao quay thuận để thực hiện quá trình bao hình.
Phương trình điều chỉnh xích quay giá dao:

Chọn bánh răng thay thế chạc điều chỉnh xích quay giá dao theo công thức:

Rãnh (n) trên trục cam điều khiển đóng, ngắt li hợp (4) để đảo chiều chuyển động quay của giá dao (giá dao quay ngược chiều) và phôi bánh răng côn.

Góc lắc θ của giá dao được xác định theo module, số răng và góc côn của bánh răng gia công.

Điều chỉnh xích phân độ: Chuyển động quay từ trục IV qua các bộ truyền Z22- Z33 – Z21 – Z60 – Z20 – Z77 trên trục VIII. Trong thời gian chuyển động chạy không (thời gian đảo chiều) rãnh cam m trên trục Cam (10) thông qua hệ thống tay đòn (9) đóng li hợp một vòng quay (8) để trục VIII nhận chuyển động quay đồng thời giải phóng chốt định vị trên cơ cấu vi sai. Khâu chủ động (6) của cơ cấu Geneva quay 1 vòng thì đĩa của cơ cấu lắp trên bánh răng Z52 quay 1/2 vòng (Vì khâu chủ động có 2 chốt, đĩa có 4 rãnh), bánh răng Z26 làm khâu vi sai của cơ cấu cộng quay một vòng thực hiện quá trình phân độ. Sau đó đóng chốt định vị kết thúc quá trình phân độ. Phương trình điều chỉnh xích phân độ:

Chọn bánh răng thay thế điều chỉnh chạc phân độ theo công thức:

Chú ý: Zi – số răng phân độ, thông thường Zi = 1.

Điều chỉnh xích bao hình: Tính toán điều chỉnh xích bao hình xác định tương quan tỉ lệ chuyển động quay của giá dao với bàn máy theo phương trình điều chỉnh:

Trong đó

Chọn bánh răng thay thế điều chỉnh chạc bao hình theo công thức:

Các hoạt động điều khiển điều chỉnh khác:

Rãnh cam p trên trục cam (10) điều khiển gia công bánh răng côn theo phương
pháp bao hình.

Rãnh cam q trên trục cam (10) điều khiển gia công bánh răng côn theo phương
pháp chép hình.

Xi lanh thuỷ lực (13) thực hiện chuyển động tiến, lùi nhanh bàn máy.

Các tay quay trên bàn máy dùng để điều chỉnh định vị phôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.