ĐIỂM QUY CHIẾU MÁY

Điểm zero máy, thửờng được gọi là zero máy, chuẩn máy, hoặc vị trí quy chiếu máy, là điểm gốc của hệ tọa độ máy. Vị trí của điểm này có thể khác nhau tùy theo nhà chế tạo máy, nhưng khác biệt rõ nhất là giữa các kiểu máy đứng hoặc ngang.

Trên tất cả các máy CNC sử dụng hệ tọa độ chuẩn, zero máy ở đầu dương của từng khoảng hành trình trục. Đôi với trung tâm gia công đứng ba trục, bạn hãy quan sát phần mặt phẳng XY, thẳng xuống từ vị trí dao (đỉnh dao). Bạn hãy quan sát mặt phẳng xz và mặt phẵng YZ. Ba mặt phẳng này vuông góc với nhau tạo thành khối lập phương làm việc hoặc không gian làm việc (Hình 14.1).14.1

Điểm quy chiếu máy

Không gian làm việc

TPHẲNG xz XY PLANE = MẶT PhẠnG XY YZ PLANE = MẬT PHANG YZ

Hình 14.1. Điểm quy chiểu máy và định hướng trục của trung tâm gia công đứng.

Không gian làm việc đã nêu chỉ có tác dụng đế hiểu về vùng làm việc tổng quát của máy CNC. Đối với lập trình và gá lắp, hầu hết các công việc đều được thực hiện mỗi lần với một hoặc hai trục. Đê hiểu vùng làm việc và điểm zero máy trong mặt phắng, bạn hãy quan sát máy từ phía trên xuông (mặt phẳng máy XZ) và từ phía trước (mặt phẵng máy YZ). Các Hình 14.2 và 14.3 minh họa hai phép chiếu này.

Ngoài ra, bạn hãy chú ý trong hình chiếu trước, đường nét đứt được gọi là đường chuẩn. Đây là vị trí tưởng tượng để lắp thân côn của cán dao và do nhà chế tạo máy xác lập. Bên trong trục chính là đoạn côn được gia công

—— 1 Chuyển động X—— , CHUẨN MÁY / TRÊN XY
———————— ểMẶT BÀN MÁY
Chuyển động y|

 

Hình 14.2. Mặt chiếu bằng của máy gia công đứng khi chiếu về phía bàn mảy.

14.3

 

Hình 14.3. Mặt chiếu của mảy gia công đứng khi chiếu từ phía trước.

chính xác để lắp giá dao với dụng cụ cắt. Giá dao bâ’t kỳ lắp trong trục chính đều có cùng vị trí. Chuyển động z được minh họa sè rút ngắn với khoảng cách bằng phần dụng cụ cắt chìa ra ngoài. Vấn đề này sẽ được trình bày ở cuối Chương 14.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.