ĐIỂM QUY CHIẾU CHI TIẾT

Chi tiết sẩn sàng gia công được lắp trong phạm vi các giới hạn chuyển động của máy. Từng chi tiết phải được lắp trong thiết bị hoặc đồ gá an toàn, thích hợp với nguyên công được yêu cầu và không thay đổi vị trí đối với mọi chi tiết trong loạt gia công. Vị trí cố định của đồ gá là rất quan trọng để bảo đảm tính ổn định và tính chính xác, sao cho mọi chi tiết trong cùng một loạt gia công đều như nhau. Sau khi thiết lập các bước công nghệ, cần chọn điểm quy chiếu chi tiết (chuẩn gia công, chuẩn định vị).

Điểm quy chiếu này được dùng trong chương trình để thiết lập quan hệ với điểm quy chiếu máy. Điểm quy chiếu của dụng cụ cắt, và kích thước bản vẽ.

Điểm quy chiếu chi tiết thường được gọi là zero chương trình hoặc zero chi tiết. Do điểm tọa độ biểu thị zero chương trình có thể được nhà lập trình chọn bất kỳ, đây không phải là điểm cố định, và được gọi là điểm linh hoạt.

Chọn zero chương trình

Khi chọn zero chương trình, quyết định chính được thực hiện sè ảnh hưởng đến sự gá lắp chi tiết và hiệu suất gia công, do đó cần đặc biệt chú ý mọi yếu tố về lựa chọn zero (điểm chuẩn chương trình).

Về lý thuyết, điểm zero chương trình có thể được chọn tùy ý, nhưng điều này là không nên, dù đúng về toán học. Trong các giới hạn thực tiễn gia công, cần xét các khả năng để đưa đến kết quả tối ưu. Có ba yếu tố chính cần xem xét khi chọn zero chương trình.

□     Độ chính xác gia công.

□     Sự thuận tiện khi gá lắp và gia công.

□     An toàn khi gia công.

Độ chính xác gia công

Độ chính xác gia công là yêu cầu cao nhất — mọi chi tiết đều phải được gia công chính xác theo các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ, và bảo đảm tính lắp lẫn. Mọi chi tiết trong một loạt gia công và các loạt kế tiếp cũng phải như nhau (hầu như đồng nhất với nhau).

Thuận tiện khi gá lắp và gia công

Chỉ xét sự thuận tiện về gá lắp và gia công sau khi bảo đảm độ chính xác gia công. Mọi người đều mong muốn công việc dễ dàng hơn. Nhà lập trình CNC kinh nghiệm luôn luôn nghĩ đến hiệu quả của chương trình trong xưởng cơ khí.

An toàn lao động

An toàn luôn là yếu tố rất quan trọng trong sản xuất. Khi chọn zero chương trình cần xem xét kỹ các vấn đề an toàn trong gia công chi tiết.

Các yếu tố nêu trên là chung cho trung tâm gia công và máy tiện khi chọn zero chương trình, tuy nhiên các khác biệt về thiết kế chi tiết cũng có ảnh hưởng lớn đối với sự lựa chọn zero chương trình.

Zero chương trình – trung tâm gia công

Trung tâm gia công CNC cung cấp nhiều phương pháp xác lập và gá lắp. Tùy theo loại nguyên công, các phương pháp gá lắp phổ biến bao gồm sử dụng ngàm kẹp, mâm cặp, tấm lót và đồ gá. Ngoài ra, hệ thống phay CNC còn cho phép gá lắp nhiều chi tiết để tăng thêm các khả năng lựa chọn. Để chọn zero chương trình, cần xét cả ba trục máy. Trung tâm gia công với các trục bổ sung đòi hỏi điểm zero cho từng trục đó, ví dụ trục xoay, trục phân độ.

Nhà lập trình CNC xác định phương pháp gá lắp chi tiết cụ thể thường với sự hợp tác của người vận hành máy. Nhà lập trình CNC còn chọn vị trí zero cho từng chương trình. Quá trình lựa chọn zero chương trình bắt đầu bằng sự đánh giá bản vẽ, nhưng trước hết cần hoàn tất hai bước.

BƯỚC 1. Nghiên cứu các kích thước bản vẽ, kích thước nào là cơ bản

BƯỚC 2. Quyết định phương pháp định vị và kẹp chặt chi tiết.

Zero chương trình thường được ghi trong bản vẽ. Trong quy trình gá lắp bất kỳ, bạn cần bảo đảm mọi dung sai và kích thước cơ bản đều được duy trì đồng bộ giữa các chi tiết.

Gá lắp đơn giản nhất trên bàn máy là giá
đỡ chi tiết, các bộ phận kẹp chặt và các bề mặt định vị. Bề mặt định vị phải cố định trong khi gia công và dễ dàng đo đạc. Gá lắp kiểu này thường dựa trên kỹ thuật ba chốt định vị. Hai chốt tạo thành một hàng và chốt thứ ba theo phương pháp tuyến, tạo thành góc 90° cho hai mặt định vị (Hình 14.4).

 

Đối với ví dụ này, sẽ không có vấn đề -gì khi lập trình điểm quy chiếu ở vị trí bất kỳ ngoại trừ góc dưới bên trái của chi tiết. Đây là điểm gốc của bản vẽ và cũng là điểm gốc của chi tiết. Điểm này thỏa Bước 1 trong quy trình chọn zero chương trình. Bước 2, thực chất là chọn thiết bị kẹp chặt chi tiết. Sự gá lắp chi tiết trong ngàm kẹp trên máy CNC được minh họa trên Hình

Do chi tiết chỉ tiếp xúc một điểm với từng chốt định vị, sự gá lắp là rất chính xác. Sự kẹp chặt thường được thực hiện với các kẹp định vị và song song. Cạnh đáy và cạnh trái của chi tiết song song với các trục máy và vuông góc với nhau. Zero chương trình (chuẩn định vị chi tiết) là giao điểm của hai cạnh định vị.

Kỹ thuật ba chcít là chung cho mọi gá lắp, không sử dụng các chốt thực. Nếu chi tiết được lắp trong ngàm kẹp, sự định vị cũng tương tự. Các ngàm kẹp phải song song hoặc vuông góc với trục máy và vị trí cố định phải được thiết lập với cữ chặn hoặc phương pháp định vị khác.

Do ngàm kẹp là thiết bị định vị thông dụng nhất cho các chi tiết nhỏ, ngàm kẹp được dùng làm ví dụ thực tiễn để minh họa phương pháp chọn zero chương trình. Hình 14.5 minh họa bản vẽ kỹ thuật đơn giản, có đủ các kích thước, ghi chú, và các đặc tính vật liệu.

Trong gá lắp, tạm gọi là Phiên bản 1, chi tiết được định vị giữa ngàrh kẹp và cữ chặn bên trái. Định hướng của chi tiết hoàn toàn như trên bản vẽ, do đó mọi kích thước bản vẽ sè xuất hiện trong chương trình đều sử dụng đúng các kích thước trên bản vẽ. Điều này có vẻ là gá lắp đúng, nhưng thiếu tính thực tiễn.

Điều chưa được xem xét là kích thước ban đầu của phôi thép. Bản vẽ quy định phôi là khối thép chữ nhật 5.00 X 3.50. Đây chỉ là các kích thước chung, chúng có thể có dung sai ± 0.1 hoặc cao hơn.

Bạn hãy- kết hợp dung sai cho phép với thiết kế ngàm kẹp, trong đó, một ngầm cố định và một ngàm di động, vấn đề sẽ dễ nhận thấy hơn. Quy chiếu trục Y là ngược với ngàm di động.

Cạnh của zero chương trình phải là ngàm cố định. Nhiều nhà lập trình sử dụng ngàm di động làm cạnh quy chiếu, điều này là không đúng. Lợi ích của lập trình trong góc phần tư thứ nhất (mọi giá trị tuyệt đốì đều là dương) là rất hấp dẫn, nhưng có thể đưa đến kết quả gia công không chính xác, trừ khi phôi là đồng nhất 100% đôi với mọi chi tiết (ít xảy ra trong thực tế). Gá lắp theo Phiên bản 1 có thể được cải tiến rõ rệt bằng cách quay chi tiết 180° và đặt thẳng hành cữ chặn ồ phía đốì diện. (Hình

14.7).

Trong Phiên bản 2, kết quả đồng nhâ’t với bản vẽ. Sự định hướng chi tiết 180° gây ra vấn đề khác – chi tiết được định vị trong góc phần tư thứ ba. Mọi giá trị X và Y đều là số âm. Các kích thước bản vẽ có thể được sử dụng trong chương trình nhưng theo số âm. Bạn không được quên dấu âm. Nếu phải chọn giữa Phiên bản 1 và Phiên bản 2, bạn hãy chọn Phiến bản

1    và bảo đảm mọi dấu âm đều được lập trình chính xác.

Phiên bản 3 có lẽ là tối ưu, chương trình gia cỏng sẽ có mọi kích thước trong góc phần tư thứ nhất và đúng theo bản vẽ. Ngoài ra cạnh quy chiếu của chi tiết sẽ ngược với ngàm kẹp cố định. Giải pháp là bạn quay bộ ỉigàm kẹp 90° và định vị chi tiết như trên Hình 14.8, nếu có thể.

 

ZEROCHƯƠNG TRÌNH

 

14.9

Hình 14.9. Zero chương trình đối với các đối tượng tròn thường là tâm điểm.

đồ gá, vị trí zero chương trình có thể được chọn ngay trong đồ gá, cách xa chi tiết gia công.

Sự chọn zero chương trình đối với các chi tiết tròn hoặc sơ đồ hình tròn (ví dụ, các lồ trên chu vi hình tròn.), zero chương trình hữu dụng nhất là tâm đường tròn (Hình 14.9).

Chương 39 sẽ trình bày lệnh G52, có thể giải quyết nhiều vấn đề liên quan với zero chương trình ởtâm hình tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.