Để vận hành tốt máy CNC

Trong máy “NC”(numerically controlled), dao được kiểm soát bởi hệ thống encoder mà cho phép nó hoạt động được với sự giám sát tối thiểu và với nhiều tính năng lặp lại. CNC (computerized numerical control) là cùng kiểu với hệ thống điều khiển, với mở rộng là máy công cụ được theo dõi bằng máy tính.

Giống như các nguyên lý đã sử dụng trong điều khiển máy thông thường, được sử dụng trong chương trình cho một máy NC hoặc CNC. Sự khác nhau chủ yếu đó là sự thay thế các thao tác bằng tay bởi xác định một bộ phận trượt đến một điểm nào đó, khoảng cách được ghi lại trong bộ nhớ của bộ phận điều khiển máy. Sự  điều khiển sau đó sẽ làm chuyển động máy đến xác định trước đó có mỗi lần chương trình được chạy.

Sự điều khiển của trung tâm máy kiểu đứng hệ VF yêu cầu mà một chương trình bộ phận được thiết kế, viết và nhập vào bộ nhớ của bộ điều khiển máy. Hầu hết phương pháp thông thường để viết các chương trình thành phần là độc lập, đó là có thể viết và ghi chương trình trong một máy tính khác sau đó chuyển chương trình thành phần vào máy CNC qua một giao diện RS-232. Trung tâm gia công kiểu đứng hệ VF của Haas có một giao diện mà nó tương thích với hầu hết các máy tính và máy CNC hiện nay.

Sự hợp lệ để điều khiển và lập trình một máy điều khiển CNC, hiểu một cách cơ bản các bộ phận của máy và kiến thức làm việc về toán học là cần thiết. Cũng rất quan trọng để trở nên quen với bảng điều khiển và thứ tự các phím, sự bật tắt, hiển thị… đó là sự thiết yếu trong điều khiển máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.