Đầu phân độ vi sai và phân độ liên tục

 

 

                   

 

         phân độ visai                                              phân độ liên tục

 

VÍ DỤ 1: Cần phải chọn vòng lỗ trên đĩa chia độ nếu z=35 răng và N=40.

              Ta có: n=40/z =A+a/b

                    Hay n=40/35 1+5/35 =1+1/7

        Ta lấy vòng chia có 49 lỗ, khi đó Mb=49=7.7

                                                                Ma=7=1.7

           Như vậy n=1+1/7 =1+7/49 nghĩa là khi chia độ phải quay tay quay một vòng và chuyển chốt tay quay thêm 7 bước(tức 7 khoảng cách giữa các lỗ) trên vòng tròn có 49 khoảng chia.

VÍ DỤ 2: Cần chia vòng tròn làm 9 phần bằng nhau(z=9) biết N=40

                  N=N/Z =40/9=4 vòng4/9

       Nhưng vì trên đĩa phân độ không có hàng 9 lỗ mà chỉ có hàng 54 lỗ(là bội số của 9) nên biến thành:

             n =4.4/9=4vòng24/54

        Nghĩa là, để chốt cắm vào hàng lỗ 54, mỗi lần phân độ ta quay tay quay 4vòng chẵn cộng thêm với 24 lỗ trên hàng 54 lỗ.

 

 

 

                      MỘT SỐ CÔNG VIỆC CÓ SỬ DỤNG ĐẦU PHÂN ĐỘ

 

 

             

                                      

                                

                                 

 

 

                     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.