Đầu chia độ vạn năng đơn giản

 

 

                               

 

 

  Trong trường hợp này, trục vít 8 phải ăn khớp với bánh vít 10. Muốn quay trục chính 9(chia độ), người ta quay tay quay 2 cùng với chốt định vị 3 so với đĩa chia cố định 1(đĩa chia có các lỗ nằm trên đường tròn đồng tâm). Khi điều chỉnh, hãy đặt chốt định vị 3 đối diện với đừơng tròn được chọn trên đĩa chia. Chuyển động quay của tay quay được truyền tới trục chính qua cặp bánh răng hình trụ 7 với tỉ số truyền i=1, và cặp bánh vít trục vít với tỉ số truyền i=1/40. Trong trường hợp này trục chính phải quay 1/z phần của một vòng để chia vòng tròn ra z phần bằng nhau.

 Như vậy phương trình mạch chuyển động của trục chính sẽ là:

            n.1.1/40=1/z

hay    n=40/z

Gỉa sử cần phải chia chi tiết ra z phần bằng nhau,(vd khi phay bánh răng có z răng). Điều này có nghĩa là sau khi phay xong một rãnh cần phải quay trục chính cùng với chi tiết đi 1/z vòng(tức là quay tay quay 2 đi 40/z vòng).

-Nếu z<40 thì 40/z>1 thì ta có dạng biểu thức sau:

      40/z=A+a/b=A + Ma/Mb

    Với A là số vòng quay của tay quay.

            a và b là tử số và mẫu số chưa giản ươc.

            M là hệ số chung của a và b được chọn để cho Mb là số lỗ trên một vòng tròn nào đó của đĩa chia. Khi đó Ma biểu thị số khoảng chia(bước) trên vòng tròn của đĩa chia độ(hay khoảng cách giữa các lỗ kề nhau trên vòng tròn đã chọn Mb) mà tay quay 2 cần phải quay thêm trọn A vòng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.