DAO XOẮN 2ME CẮT

dao xoan 2me

Dao xoắn 2ME Ф3,175: 25,000/cái (lưỡi 17) (ĐB)

Dao xoắn 2ME Ф3,175: 28,000/cái (lưỡi 22) (ĐB)

           Dao xoắn 2ME Ф4: 35,000/cái (lưỡi 25)(ĐB)

           Dao xoắn 2ME Ф4: 42,000/cái  (dài 45mm) T

           Dao xoắn 2ME Ф6: 62,000/cái (dài 50mm) (ĐB)

           Dao xoắn 2ME Ф6: 70,000/cái (dài 50mm)  Đức

           Dao xoắn 2ME Ф6: 90,000/cái (dài 65mm)   T

           Dao xoắn 2ME Ф6: 150,000/cái (dài 70mm) T

Dao xoắn 2ME Ф6: 190,000/cái (dài 70mm) T

   Dao xoắn 2ME Ф6: 84,000/cái (dài 50mm) (loại tốt) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.